ติวเจาะเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม

แชร์ให้เพื่อน
18.1K
Views
และอีก 87 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 

รายละเอียด

   คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

 • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
 • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
 • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
 • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 

เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 1. เซต
 2. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 3. ตรรกศาสตร์
 4. จำนวนจริงเบื้องต้น (สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการปรับพื้นฐานให้แน่นก่อนเรียน เรื่อง จำนวนจริง)
 5. จำนวนจริง
 6. เมทริกซ์
 7. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
 

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง เซต โดยครูพี่อั๋น 02:38:22
01 พื้นฐานเซต และ แบบฝึกหัด
00:16:02
02 เซตที่ควรรู้จัก
00:12:22
ทดลองเรียน
03 เอกภพสัมพันธ์ สับเซต เพาเวอร์เซต
00:20:53
04 เอกภพสัมพันธ์ สับเซต พาวเวอร์เซต ตอนที่ 2
00:09:14
05 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
00:18:36
06 การดำเนินการของเซตมาประยุกต์ใช้
00:14:36
07 การดำเนินงานมาเขียนส่วนที่แรเงาของเซตของแผนภาพนำมาประยุกต์
00:17:54
08 กฎทางพีชคณิตของเซต
00:09:44
09 การหาจำนวนสมาชิกของเซต
00:18:31
10 การหาจำนวนสมาชิกของเซต ตอนที่ 2
00:20:30
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยครูพี่อั๋น 00:35:56
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
00:35:56
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยครูพี่อั๋น 01:39:26
01 ตรรศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์
00:06:18
02 ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์
00:13:40
03 การหาค่าความจริงของประพจน์
00:04:45
04 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
00:06:45
05 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน ตอนที่ 2
00:11:23
06 การหานิเสธของประพจน์
00:03:02
07 สัจนิรันดร์ การหาข้อขัดแย้งของประพจน์รูปแบบต่างๆ
00:10:07
08 การอ้างเหตุผล การตรวจสอบการอ้างเหตุผล
00:03:38
09 การอ้างเหตุผล การตรวจสอบการอ้างเหตุผล ตอนที่ 2
00:12:54
10 ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ
00:03:18
11 ตัวบ่งปริมาณ
00:07:22
12 ตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 2
00:10:57
13 การสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ
00:05:17
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง จำนวนจริงเบื้องต้น โดยครูพี่อั๋น 02:43:58
01 จำนวนจริง เซตของจำนวนที่สำคัญต่างๆ เซตของจำนวนเต็ม
00:11:58
02 สมบัติของจำนวนจริง คุณสมบัติพื้นฐานของจำนวนการบวกและการคูณของจำนวนจริง
00:09:02
03 คุณสมบัติพื้นฐานของจำนวนการบวกและคูณของจำนวนจริง
00:06:15
04 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
00:14:34
05 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ การแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียว คุณสมบัติที่น่าสนใจของรากของสมการกำลังสอง
00:09:07
06 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
00:12:12
07 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที 2
00:09:23
08 สมบัติการไม่เท่ากัน ตอนที่ 1
00:06:25
09 สมบัติการไม่เท่ากัน ตอนที่ 2
00:16:11
10 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง ตอนที่ 1
00:10:53
11 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง ตอนที่ 2
00:05:18
12 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง ตอนที่ 3
00:11:23
13 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 1
00:17:11
14 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 2
00:13:22
15 ข้อสอบ o-net เรื่องจำนวนจริง ข้อ 1-5
00:10:44
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง จำนวนจริง โดยครูพี่อั๋น 04:17:36
01 โครงสร้างระบบจำนวนจริง สมบัติจำนวนจริง และ แบบฝึกหัด
00:37:05
02 การแยกตัวประกอบและทฤษฏีเศษ
00:30:23
03 การแยกตัวประกอบและทฤษฏีเศษ (ต่อ)
00:12:42
04 การแก้สมการ และ แบบฝึกหัด
00:25:26
05 สมการไม่เท่ากัน อสมการ และแบบฝึกหัด
00:22:59
06 การแก้อสมการที่กำลังมากกว่าหนึ่ง และ แบบฝึกหัด
00:54:56
07 สมการที่มีค่าสัมบูรณ์ และ แบบฝึกหัด
00:40:08
08 อสมการที่มีค่าสัมบูรณ์ และ แบบฝึกหัด
00:23:04
09 สัจพจน์ของความบริบูรณ์
00:10:53
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง เมทริกซ์ โดยครูพี่อั๋น 04:18:26
01 นิยาม,การเท่ากันของเมทริกซ์และการบวกลบเมทริกซ์ และ โจทย์
00:17:33
02 การคูณเมทริกซ์และเมทริกซ์ทรานสโพส และ โจทย์
00:37:09
03 ดีเทอร์นิแนนต์,ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ และโจทย์
00:34:49
04 สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ และ โจทย์ 1
00:21:05
05 สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ และ โจทย์ 2
00:24:38
06 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ และโจทย์
00:27:50
07 ความเป็นเอกฐานของเมทริกซ์และสมบัติของเมทริกซ์ผูกผัน และ โจทย์ 1
00:20:50
08 สมบัติของเมทริกซ์ผูกผัน 2 และ สมบัติของเมทริกซ์ผกผัน และ โจทย์
00:21:27
09 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้อินเวสเตอร์การคูณและกฎของคราเมอร์และโจทย์
00:16:13
10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การดำเนินการตามแถวขั้นพื้นฐานและโจทย์
00:20:17
11 การหาอินเวอร์สการคูณดดยการใช้การดำเนินการตามแถวขั้นพื้นฐานและโจทย์
00:16:35
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โดยครูพี่อั๋น 01:17:34
01 การหารลงตัว
00:12:52
02 การหารลงตัว ตอนที่ 2
00:10:26
03 จำนวนเฉพาะ
00:06:52
04 ขั้นตอนวิธีการหาร
00:06:55
05 ขั้นตอนวิธีการหาร ตอนที่ 2
00:09:26
06 ตัวหารร่วมมาก
00:09:23
07 ตัวหารร่วมมาก ตอนที่ 2
00:05:06
08 ตัวคูณร่วมน้อย
00:06:36
09 ตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 2
00:09:58
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย สาริศ ฟุ้งสถาพร เมื่อ 08 ก.ย. 63
สอนละเอียดดีครับ

2,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,590 บาท ลด 70%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 68 คลิป รวม 17 ชั่วโมง 31 นาที 18 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กับภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (FindMe)
- อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
- อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (มูลนิธิสอวน.) 
- อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรี บางใหญ่, เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลำลูกกา, สตรีสมุทรปราการ
- วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้า ให้กับงาน UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 16.30 - 18.00 น. ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel
- วิทยากรในการติวเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์) ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
- วิทยากรรับเชิญ รายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV