นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม

แชร์ให้เพื่อน
2.6K
Views
รายละเอียด

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 

รายละเอียด

   คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

 • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
 • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
 • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
 • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 

เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 1. เซต
 2. การให้เหตุผล
 3. จำนวนจริง
 4. เลขยกกำลัง
 5. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 6. ระบบจำนวนจริง
 7. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
 

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง เซต โดยครูอั๋น 02:38:22
01 พื้นฐานเซต และ แบบฝึกหัด
00:16:02
02 เซตที่ควรรู้จัก
00:12:22
ทดลองเรียน
03 เอกภพสัมพันธ์ สับเซต เพาเวอร์เซต
00:20:53
04 เอกภพสัมพันธ์ สับเซต พาวเวอร์เซต ตอนที่ 2
00:09:14
05 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
00:18:36
06 การดำเนินการของเซตมาประยุกต์ใช้
00:14:36
07 การดำเนินงานมาเขียนส่วนที่แรเงาของเซตของแผนภาพนำมาประยุกต์
00:17:54
08 กฎทางพีชคณิตของเซต
00:09:44
09 การหาจำนวนสมาชิกของเซต
00:18:31
10 การหาจำนวนสมาชิกของเซต ตอนที่ 2
00:20:30
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง การให้เหตุผล โดยครูพี่เจต 01:48:26
01 บทนำ การให้เหตุผล
00:36:00
02 สูตรการอ้างเหตุผล
00:34:52
03 สูตรการอ้างเหตุผล ตอนที่ 2
00:18:01
ทดลองเรียน
04 อุปนัย นิรนัย
00:19:33
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง จำนวนจริง โดยครูพี่อั๋น 02:43:57
01 จำนวนจริง เซตของจำนวนที่สำคัญต่างๆ เซตของจำนวนเต็ม
00:11:58
02 สมบัติของจำนวนจริง คุณสมบัติพื้นฐานของจำนวนการบวกและการคูณของจำนวนจริง
00:09:02
03 คุณสมบัติพื้นฐานของจำนวนการบวกและคูณของจำนวนจริง
00:06:15
04 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
00:14:34
05 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ การแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียว คุณสมบัติที่น่าสนใจของรากของสมการกำลังสอง
00:09:07
06 การแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียว
00:12:11
07 การแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียว ตอนที 2
00:09:23
08 สมบัติการไม่เท่ากัน
00:06:25
09 สมบัติการไม่เท่ากัน ตอนที่ 2
00:16:11
10 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง
00:10:53
11 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง ตอนที่ 2
00:05:18
12 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง ตอนที่ 3
00:11:23
13 ค่าสัมบูรณ์
00:17:10
14 ค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 2
00:13:22
15 ข้อสอบ o-net เรื่องจำนวนจริง ข้อ 1-5
00:10:45
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง เลขยกกำลัง โดยครูพี่เจต 02:09:25
01 โจทย์ O-net เลขยกกำลัง
00:13:30
02 กรณฑ์
00:19:39
03 โจทย์ O-net กรณฑ์
00:19:08
04 การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง
00:17:43
05 การปลดค่าสัมบูรณ์
00:17:01
06 การแก้สมการติดกรณฑ์
00:16:17
07 โจทย์หาเซตคำตอบของสมการ
00:09:48
08 โจทย์หาเซตคำตอบของสมการ 2
00:16:19
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยพี่อั๋น 01:39:26
01 ตรรศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์
00:06:18
02 ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์
00:13:40
03 การหาค่าความจริงของประพจน์
00:04:45
04 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
00:06:45
05 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน ตอนที่ 2
00:11:23
06 การหานิเสธของประพจน์
00:03:02
07 สัจนิรันดร์ การหาข้อขัดแย้งของประพจน์รูปแบบต่างๆ
00:10:07
08 การอ้างเหตุผล การตรวจสอบการอ้างเหตุผล
00:03:38
09 การอ้างเหตุผล การตรวจสอบการอ้างเหตุผล ตอนที่ 2
00:12:54
10 ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ
00:03:18
11 ตัวบ่งปริมาณ
00:07:22
12 ตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 2
00:10:57
13 การสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ
00:05:17
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยพี่เจต 03:32:33
01 ตารางแจกแจงค่าความจริง
00:14:54
02 ตัวอย่างข้อสอบ PAT1
00:12:50
03 สมมูล = การเท่ากันของประพจน์
00:19:45
04 ตัวอย่างข้อสอบ PAT1
00:20:04
05 สัจนิรันดร์
00:14:31
06 ตัวอย่างข้อสอบ PAT1
00:13:00
07 ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณ
00:18:54
08 พาวเวอร์เวต
00:23:02
09 ตัวอย่างข้อสอบ PAT1
00:14:02
10 คุณสมบัติการกระทำระหว่างเซต
00:17:47
11 แผนภาพเวนออยเลอร์
00:17:56
12 การหาจำนวนสมาชิกเซต
00:25:48
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง จำนวนจริง โดยครูพี่เจต 03:17:35
01 บทนำ เรื่องระบบจำนวนจริง
00:19:43
02 การแก้สมการพหุนาม
00:18:21
03 แบบทดสอบข้อสอบ 9 สามัญ และ PAT 1
00:22:37
04 ทฤษฎีบทเศษเหลือ
00:13:19
05 การแก้อสมการพหุนาม
00:20:30
06 แบบทดสอบข้อสอบ 9 สามัญ และ PAT1
00:19:22
07 การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์
00:16:22
08 โจทย์ตัวอย่าง
00:19:27
09 โจทย์ตัวอย่าง ตอนที่ 2
00:23:30
10 โจทย์ตัวอย่าง ตอนที่ 3
00:24:24
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โดยครูพี่อั๋น 01:17:34
01 การหารลงตัว
00:12:52
02 การหารลงตัว ตอนที่ 2
00:10:26
03 จำนวนเฉพาะ
00:06:52
04 ขั้นตอนวิธีการหาร
00:06:55
05 ขั้นตอนวิธีการหาร ตอนที่ 2
00:09:26
06 ตัวหารร่วมมาก
00:09:23
07 ตัวหารร่วมมาก ตอนที่ 2
00:05:06
08 ตัวคูณร่วมน้อย
00:06:36
09 ตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 2
00:09:58
คะแนนรีวิว

2,500 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,500 บาท ลด 29%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 81 คลิป รวม 19 ชั่วโมง 7 นาที 18 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
 • อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
 • ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา
 • 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
 • 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71

 

ผลงาน , ประสบการณ์

 • ติวเตอร์โครงการทบทวนความรู้สู่มหาลัยของสหพัฒน์
 • ติวเตอร์รายการตื่นมาติว ทางช่อง GMM
 • ติวเตอร์รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางช่อง NBT และ ETV
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการและซัมเมอร์แคมป์ภาคอีสานและภาคใต้

ประวัติการศึกษา
 • มัธยมปลายจากโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
 • สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตนักเรียนคณิตศาสตร์โอลิมปิก