PAT 2 BIO ครบสูตรเนื้อหาเต็ม เก็งความรู้ไปกับชีวะ

ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตั้งแต่ ปี มี.ค. 58 – มี.ค. 60 (5 ฉบับย้อนหลัง) เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา

แชร์ให้เพื่อน
102.9K
Views
239
Shares
และอีก 40 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส 
       
      คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตั้งแต่ ปี มี.ค. 58 – มี.ค. 60 (5 ฉบับย้อนหลัง)
เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา อีกทั้งในคอร์สนี้พี่ได้วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบ
ในแต่ละปีว่าออกเรื่องอะไรบ้าง และสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิดไว้ในแต่ละข้ออีกด้วย
เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ 

สิ่งที่จะได้รับ
- เอกสารที่รวบรวมข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตั้งแต่ ปี มี.ค. 58 – มี.ค. 60 (5 ฉบับย้อนหลัง)
- เทคนิคในการทำข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา
- ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตั้งแต่ ปี มี.ค. 58 – มี.ค. 60 ว่าในแต่ละปี ออกข้อสอบบทไหนบ้าง
- สรุปเนื้อหาชีวะที่สำคัญในการเตรียมสอบ PAT 2
- ตะลุยข้อสอบจริง PAT 2 ชีวะเฉลยทั้งวิธีตรง และเทคนิคการคิดลัด

เนื้อหา
1.Overview ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา
 - รู้จักกับ PAT2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์
- ชีววิทยามี 25 บท PAT 2 ออกทุกบทหรือไม่ บทไหนออกทุกปี
- บทที่ออกทั้ง PAT2 และ วิชาสามัญ “อ่านหนังสือครั้งเดียวได้ข้อสอบ 2 แบบ”
2. ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. 58
- วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
- ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ
3. ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พ.ย. 58
- วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
- ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ
4. ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. 59
- วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
- ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ
5. ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ต.ค. 59
- วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
- ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ
6. ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. 60
- วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
- ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ
  

 

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยข้อสอบจริง PAT 2 ชีวะเฉลยทั้งวิธีตรง และเทคนิคการคิดลัด
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตั้งแต่ ปี มี.ค. 58 – มี.ค. 60 ว่าในแต่ละปี ออกข้อสอบบทไหนบ้าง
เทคนิคในการทำข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา
เหมาะสำหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
Overview ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา 00:11:13
รู้จักกับ PAT2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยามี 25 บท PAT 2 ออกทุกบทหรือไม่ บทไหนออกทุกปี
00:11:13
ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. 58 02:36:27
วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
00:19:37
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ
00:19:20
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ ตอนที่ 2 
00:38:47
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ ตอนที่ 3 
00:24:30
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ ตอนที่ 4 
00:21:01
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ ตอนที่ 5 
00:20:30
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ ตอนที่ 6 
00:12:42
ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พ.ย. 58 01:39:30
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 1
00:20:15
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 2
00:13:50
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 3
00:13:18
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 4 
00:17:27
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 5 
00:17:40
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 6 
00:17:00
ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. 59 01:37:02
วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
00:23:14
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 2
00:17:27
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 3 
00:21:27
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 4 
00:17:13
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 5 
00:17:41
ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ต.ค. 59 01:06:06
วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบว่าออกอะไรบ้าง???
00:17:35
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็กๆชอบผิด ในแต่ละข้อ
00:12:10
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 3 
00:20:39
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ตอนที่ 4 
00:15:42
ข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. 60 01:03:12
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ 1
00:18:10
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ 2
00:17:57
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา พร้อมสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ 3 
00:27:05
คะแนนรีวิว
4.0 จาก 5

โดย ธัญลักษณ์ น้ำจันทร์ เมื่อ 10 พ.ค. 61
สอนเข้าใจง่าย แต่ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน มีแต่ข้อสอบ

1,500 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,000 บาท ลด 25%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 26 คลิป รวม 8 ชั่วโมง 13 นาที 30 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา