เฉลย PRETCAS’63 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'63 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
1.6K
Views
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'63 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ
 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’63 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 06:41:00
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : แนะนำตัว
00:00:19
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 1
00:09:05
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 2
00:05:54
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 3
00:05:28
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 4
00:04:15
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 5
00:03:19
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 6
00:07:21
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 7
00:08:08
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 8
00:06:40
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 9
00:04:47
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 10
00:04:41
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 11
00:06:46
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 12
00:04:28
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 13
00:06:56
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 14
00:09:20
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 15
00:06:52
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 16
00:05:01
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 17
00:05:56
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 18
00:04:29
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 19
00:04:31
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 20
00:04:54
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 21
00:03:54
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 22
00:03:52
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 23
00:04:05
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 24
00:02:37
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 25
00:04:05
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 26
00:03:17
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 27
00:03:32
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 28
00:03:15
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 29
00:03:26
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 30
00:03:25
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 31
00:02:34
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 32
00:03:57
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 33
00:03:36
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 34
00:02:40
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 35 - 36
00:04:18
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 37 - 38
00:05:16
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 39 - 40
00:04:35
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 41
00:03:10
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 42
00:03:03
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 43
00:01:17
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 44
00:02:04
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 45
00:02:00
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 46
00:06:47
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 47
00:05:38
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 48
00:06:30
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 49
00:05:43
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 50
00:04:47
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 51
00:06:56
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 52
00:04:35
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 53
00:05:56
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 54
00:05:29
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 55
00:01:46
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 56
00:09:26
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 57
00:04:48
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 58
00:05:04
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 59
00:03:27
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 60
00:03:53
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 61 - 65
00:19:59
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 66 - 70
00:17:11
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 71 - 75
00:15:43
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 76 - 80
00:12:04
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 81 - 85
00:15:03
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 86 - 90
00:12:35
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 91 - 95
00:14:00
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น : ข้อ 96 - 100
00:20:32
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 66 คลิป รวม 6 ชั่วโมง 41 นาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การติว Pat ภาษาญี่ปุ่น

1. สถาบัน Jeducation สาขาอโศก ตึกจัสมินซิตี้ คอร์ส ติว PAT 7.3 (ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ฝ่าย English Program , Intensive Course (กรกฎาคม - กันยายน 2561, กรกฎาคม - กันยายน 2562)
3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (22 กุมภาพันธ์ 2561, 20 กุมภาพันธ์ 2562)
4. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562)
5. โรงเรียนสตรีวิทยา (25 มกราคม 2562)
6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ (6 กุมภาพันธ์ 2562)

ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

1. โรงเรียนวัดราชาธิวาส (2551-ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (2558-ปัจจุบัน)
3. สถาบัน Jeducation (2559-ปัจจุบัน)
4. สถาบันสอนภาษา ECC (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การเป็นวิทยา

- ค่ายภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (2560-2562)