ลุยโจทย์ “เด็ด” ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ พิชิตข้อสอบได้ภายใน 4 ชั่วโมง

ลุย “ข้อสอบเด็ด ๆ” เพื่อฝึกการคิด วิเคราะห์ทักษะการทำโจทย์ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ ที่รองรับการทำข้อสอบ

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
19.6K
Views
และอีก 33 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         เป็นคอร์สที่น้อง จะสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ ควรเรียนมากที่สุด เพราะวิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ มีคะแนนมากถึง 50 คะแนน (สัดส่วนครึ่งหนึ่งของการสอบเข้า มธ.) รับตรง TCAS รอบ 3 จะได้วัดประเมินความพร้อม

        โดยการทำข้อสอบเด็ด ” เพื่อฝึกการคิด วิเคราะห์ทักษะการทำโจทย์ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ ที่รองรับการทำข้อสอบ "ทุกสาขาของการสอบตรง .ธรรมศาสตร์ ปรนัย (Choice) ทั้งสาขาการะหว่างประเทศ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาการเมืองการปกครอง

และเป็นพื้นฐานสอบสาขา BIR นอกจากนี้นำไปประยุกต์สนามสอบ9วิชาสามัญ O-NET สอดคล้องระบบTCAS เตรียมโดมเป็นผู้นำด้านเน้อหาวิชาการและการสอนถ่ายทอดที่ให้นักเรียนสบายใจ-มั่นใจ-ตั้งใจเพิ่มคะแนนให้กับข้อสอบมากขึ้น

 

สิ่งที่จะได้รับในการเรียน

 

1. ได้การวางแผนการเรียน การเตรียมตัว และแนวข้อสอบรัฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์

2. ได้ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์"ขั้นสูงแน่นโจทย์หลากหลายแนว ผ่านจากแนวข้อสอบจริงมากที่สุด” เพิ่มฝึกทักษะวิเคราะห์ข้อสอบที่ ออกบ่อย ออกเยอะ ตรงเป๊ะ !!! แถมสนุกสุดหรรษา

3. ในคอร์สได้ข้อสอบ “ครบทุกสาขา” แยกเป็นสาขาต่าง  เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น 

4. ได้เฉลยพร้อมอธิบายเนื้อหาแต่ละข้อละเอียดยิบรับรองว่าความรู้แน่นมาก จัดเต็มด้วยเทคนิควิเคราะห์การทำโจทย์ ซึ่งพี่วินเน้นการถ่ายวิชาอย่างดีที่สุด (จากแนวของจริง ผู้นำตัวจริง อยู่ที่นี่ !!!)  

5. บอกสูตรมหัศจรรย์วิธีจำทันใจ เพียงเวลาสั้น แต่ลึก-เข้มข้น-แม่นยำ

6. ก่อนเรียนทดสอบประเมิน วัดศักยภาพของตนเองก่อนเรียน 2 ชั่วโมง เท่าเวลาสอบจริง สร้างจุดแข็ง 

7. สามารถนำความรู้ที่เรียนคอร์สนี้ไปใช้ทำข้อสอบวิชาสังคม ได้ทุกสนามสอบ O-NET , PAT5 , 9 วิชาสามัญ ได้สบาย

สิ่งที่จะได้รับ
ได้การวางแผนการเรียน การเตรียมตัว และแนวข้อสอบรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ได้ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์
ในคอร์สได้ข้อสอบ “ครบทุกสาขา” แยกเป็นสาขาต่าง ๆ เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญมากยิ่งขึ้น
ได้เฉลยพร้อมอธิบายเนื้อหาแต่ละข้อ “ละเอียดยิบ” รับรองว่าความรู้แน่นมาก จัดเต็มด้วยเทคนิควิเคราะห์การทำโจทย์ ซึ่งพี่วินเน้นการถ่ายวิชาอย่างดีที่สุด (จากแนวของจริง ผู้นำตัวจริง อยู่ที่นี่ !!!)
บอก“สูตรมหัศจรรย์” วิธีจำทันใจ เพียงเวลาสั้น ๆ แต่ลึก-เข้มข้น-แม่นยำ
เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับ ม.4 - ม.6 ที่เตรียมสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ , 9 วิชาสามัญ , หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

เนื้อหา
คอร์สตะลุย โจทย์ ฝึกวิเคราะห์ จับประเด็น วิชา "ความถนัดทางรัฐศาสตร์" ขั้นสูง 04:17:07
1.1. ทดสอบก่อนเรียน ตามจำนวนเวลาสอบจริงรัฐศาสตร
00:04:50
1.2. ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (1)
01:32:01
1.3. ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (2)
00:55:34
1.4. ทดสอบก่อนเรียน ตามจำนวนเวลาสอบจริงรัฐศาสตร์ (ชุด2)
00:02:01
1.5. ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (3)
01:41:01
1.6. ตะลุยโจทย์วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (4)
00:01:40
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ธนศร เรืองโรจน์ เมื่อ 23 มี.ค. 61

1,800 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,900 บาท ลด 54%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 6 บทเรียน รวม 4 ชั่วโมง 17 นาที 7 วินาที
  • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

- ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 คะแนนสูงสุด แข่งขันสอบรัฐศาสตร์ มธ

- พี่วินมีประสบการณ์สอนสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มากกว่า 10 ปี

- ผลงานติวลูกศิษย์คะแนน สอบตรง วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ TOP ยอดเยี่ยมมากกว่า 80 คะแนน (TU STAR) คณะรัฐศาสตร์ มธ. ปี 2560 เทียบเท่า #TCASรอบ3 #รับตรง #วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (เริ่มตั้งแต่ ปี 2561 เปลี่ยนเป็นชื่อระบบ TCAS รอบ 3)
-
กวาดทุกรางวัล ทุกลำดับ พร้อมคว้าชนะเลิศ มาหลายเวที ทั้งแข่งขันรัฐศาสตร์จุฬาฯ-.ธรรมศาสตร์ ระดับเขตภูมิภาคและระดับประเทศ 
-
ที่แรก ที่เดียว ที่สุดคว้าครบทุกอันดับตั้งแต่ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3 ของการแข่งขันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557 และคว้าถ้วยรางวัล     รัฐศาสตร์ ระดับประเทศ
- ส่งลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ สอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์ จำนวนมาก
- พี่วินได้รับเชิญเป็นวิทยากรติวโรงเรียนหลากหลายทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- มีลีลาการสอนเฉพาะตัวและสไตล์การถ่ายทอดที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นขวัญใจที่ได้รับความนิยมของน้อง จากหัวใจที่ทุ่มเทมุ่งมั่นส่งผลลูกศิษย์ประสบความสำเร็จสู่   รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมากมาย
- หนังสือทุกเล่ม หลักสูตร เทคนิค ล้วนเรียบเรียงเอง-คิดค้นเอง-สอนเหนื่อยเองมาจากความสามารถ การเขียนด้วยตนเอง
- พร้อมส่งลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ สอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ .ธรรมศาสตร์ ปีล่าสุดสอบติดได้เกือบ"ประมาณครึ่งคณะ" ล้วนเป็นลูกศิษย์ที่นี่ และเข้ามหา'ลัยชั้นนำ   ต่าง ได้อีกมากมาย

     - ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาไท จุดเด่นของการสอนสอบตรงเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉพาะทาง

     - การันตีด้วยสถิติจริง รายชื่อจริง !! ผลงานจริงที่พิสูจน์ได้ น้อง ปีนี้เตรียมพร้อมฟิตได้แล้ว รับรองว่า เนื้อหาจัดหนัก ลีลาสอนจัดเต็ม คุณภาพขั้นเทพ แล้วพบกันนะ .. รวมทั้งมีเซอร์ไพรส์จากศิษย์เก่าที่สอบติดจริงในคณะรัฐศาสตร์มาแนะแนวน้อง รอบสดอีกด้วย

 

 

ประวัติการศึกษา :

            สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เกรด 4.00 สาระสังคมศาสตร์ จบตรงสายสังคมศาสตร์ มั่นใจในคุณภาพพร้อมด้วยคะแนน O-NET อยู่ในช่วงท็อปของประเทศ และการันตีจากประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น 2 ปีซ้อน