Japanese Complete สนุก แม่นยำ ไปกับภาษาญี่ปุ่น

Japanese Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น ม.4-5-6)

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
22.2K
Views
และอีก 2,570 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาจีนที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง ม.4-5 
 • รู้จักคำช่วยที่สำคัญ / หลักการใช้ได้เรียนรู้กลุ่มคำต่างๆ ที่ใช้ในการสนทนา  กริยาในรูปต่าง ๆ / การผันกริยา
 • จำนวน  8 ชม.

สิ่งที่จะได้รับ
น้องๆ จะได้เรียนรู้กลุ่มคำต่างๆ ที่ใช้ในการสนทนา
ใช้คำช่วยได้อย่างถูกต้อง
การอ่านการออกเสียงที่ถูกต้อง
การฝึกเขียนและแต่งประโยค ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น หรือน้องๆ ที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา
เจาะลึกเนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น
คำช่วยที่สำคัญ
การแบ่งกลุ่มคำกริยา
การแบ่งชนิดของคำกริยา
กริยารูปพจนานุกรม
กริยารูปสุภาพ
การผันกริยา
กริยารูปขยายคำนาม

1 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 800 บาท ลด 99.99%

สมัครเรียน
เริ่มเรียน 15 ธ.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 61
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 7 บทเรียน
 • เอกสารประกอบการเรียนดาวน์โหลดผ่านระบบ
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่กาญจน์
นางสาวชุติกาญจน์ เนียมสกุล

 ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

 • แนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมปลายไซเคียว จังหวัดเกียวโต
 • สอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นขณะกำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแนะนำการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโดชิฉะในงาน Japan Education 2016
ประวัติการศึกษา 
 • คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาตะวันออก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย