โปรโมชันนี้เหลือเวลาเพียง

คอร์สตะลุยโจทย์เจาะข้อสอบ UPDATE  O-NET TCAS 63 !!
อัปเดตชุดเฉลยข้อสอบ TCAS'63 ล่าสุด
เรียนไม่จำกัดครั้ง

คอร์สที่เรียนได้ทั้งหมด

วิโรจน์ เลขานุภานนท์ (ครูพี่อั๋น)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 900 บาท
อภิชาติ ผาแดง (ครูพี่เฟลมมี่)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 900 บาท
ชลิต เจียรเกียรติ (ครูพี่มิว)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 900 บาท
จุฑาเทพ จิตวิลัย (ครูพี่ไตเติ้ล)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 900 บาท
ยศกร วรรณวิจิตร (พี่ก๊อฟฟี่)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 900 บาท

รวม 9,450 บาท เหลือเพียง 1,290 บาท

1,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,450 บาท ลด 86.35 %

เรียนได้ 3 เดือน

ชำระด้วย

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีทั้งหมด 335 คลิป รวม 26 ชั่วโมง 3 นาที 49 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone

ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กับภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (FindMe)
- อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
- อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (มูลนิธิสอวน.) 
- อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรี บางใหญ่, เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลำลูกกา, สตรีสมุทรปราการ
- วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้า ให้กับงาน UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 16.30 - 18.00 น. ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel
- วิทยากรในการติวเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์) ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
- วิทยากรรับเชิญ รายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV

 

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา : 

 • รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
 • ร.บ.(การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษา :
 •  สอนเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เช่น โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนอ่างทองปั่ทมโรจน์วิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง
 • สอนติวในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดระยอง เป็นต้น

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
 • ติวข้อสอบ O-net และ GAT ภาษาไทย/GATเชื่อมโยง/แพทย์กสพท. ทั่วประเทศ มากกว่า100 โรงเรียน ตลอดระยะเวลา 7 ปี
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการ และ ซัมเมอร์แคมป์ ในภาคอีสาน และ ภาคกลาง
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ประจำโรงเรียนกวดวิชา Find Me รังสิต ระยอง และ ชลบุรี
 • ทีมติวเตอร์ "The X Tutor" ใน ADMISSION PREMIUM
 • สถาบันกวดวิชาพี่เอก จังหวัดขอนแก่น
 • ค่ายวิชาการและซัมเมอร์แคมป์ในภาคอีสานและภาคกลางตลอดระยะเวลา ๘ ปี
 • อีเว้นท์วิชาการจากองค์กร และสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
 • ได้รับเชิญให้สอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับเชิญให้บรรยายเพื่ออบรมคุณภาพคุณครูวิชาภาษาไทยทั่วทั้งจังหวัดหนองคายเพื่อยกระดับด้านการศึกษา 
 • วิทยากรอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาจากองค์กรและสถาบันของรัฐ
 • วิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อและการทำแฟ้มสะสมผลงาน
 • วิทยากรบรรยาย โครงการ On Tour ของ แบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา GAT เชื่อมโยง ในโครงการ PRETCAS'62 จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง
 • แนะแนวการศึกษาต่อระบบTCAS และการทำแฟ้มสะสมผลงาน
 • โควตามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /TU Starธรรมศาสตร์ จากการเรียนเชิญของคณาจารย์ทุกๆ ปี 
 
การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี จบการศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วิชาโท วาทะวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ๑ เหรียญทอง)
 • ระดับปริญญาโท ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลการเรียนดีเด่นยอดเยี่ยม) 

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์ วิทยากร และอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ (ประสบการณ์ 10 ปี)

 • บรรยายความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ณ โรงเรียนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 • นักแปลอิสระ (ประสบการณ์ 5 ปี) แปล และพิสูจน์อักษร บทความวิชาการ สิทธิบัตร วรรณกรรม หนังสือและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ

 • ความเชี่ยวชาญ การติวภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดความรู้ เช่น ONET, GAT ,9 วิชาสามัญ และ TOEIC
  ภาษาศาสตร์การสอนและการวัดประเมินผล
  Second Language Acquisltion,Phonetics,Phonology และ Morpholigy

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท English as an International Language (EIL) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สาขา ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ(EIL)

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย