BMAT Intensive พิชิตแพทย์รอบ Portfolio Part 3 WRITING for BMAT

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) พร้อมเน้นไวยากรณ์ที่สำคัญในงานเขียน เสริมเทคนิคการเขียนจากโจทย์เฉพาะแนว ฝึกฝนผ่านข้อสอบเก่าย้อนหลัง น้องๆจะได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆ

แชร์ให้เพื่อน
รายละเอียด

BMAT คือข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขา

การแพทย์ ,ทันตแพทย์,สัตวแพทย์ ในประเทศอังกฤษ 

โดยในประเทศไทย จะใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ รอบ Portfolio (รอบ 1)

และแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ โดยสถาบันแพทย์ที่รับคะแนน BMAT ในขณะนี้จะประกอบด้วย แพทย์จุฬาฯ,แพทย์รามาฯ, แพทย์ธรรมศาสตร์(CICM), แพทย์มข., แพทย์มช.,

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์(PCCMS),

 แพทย์โครงการร่วมมศว., แพทย์อินเตอร์ลาดกระบัง 

 

BMAT Intensive Part 3
 

Part 3: Writing  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การมองสถานการณ์ให้ครบรอบด้าน พร้อมเน้นไวยากรณ์ที่สำคัญในงานเขียน 

สิ่งที่ควรระวังในการตอบคำถาม เสริมเทคนิคการเขียนจากโจทย์เฉพาะแนว 

สำหรับข้อสอบ BMAT ฝึกฝนผ่านข้อสอบเก่าย้อนหลัง 

น้อง ๆ จะได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆ แชร์หมด ทุกแนวความคิด วิธีการคิด 

วิธีการอ่าน ของผู้สอน ผู้อยู่ในวงการวิชาการ มีโอกาสได้อ่านบทความวิจัยมามาก 

และมีความเข้าใจระบบการคิดของนักเรียนไทย

 

จำนวนชั่วโมง: 20 ชั่วโมง
 

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกโจทย์จากแนวข้อสอบจริง พร้อมเทคนิคและทริคในการทำข้อสอบแต่ละแบบให้ได้คะแนนสูงสุด
กลยุทธ์การทำข้อสอบใน Part
กลยุทธ์การทำข้อสอบใน Part 3
เทคนิค Time Management เพื่อช่วยเสริมให้ทำข้อสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ

นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่อยากเข้าหลักสูตรแพทย์รอบ Portfolio ที่ต้องใช้คะแนน BMAT

เนื้อหา
BMAT Intensive พิชิตแพทย์รอบ Portfolio Part 3 19:05:06
BMAT PART3 Class 1
02:02:28
ทดลองเรียน
BMAT PART3 Class 2
02:03:03
BMAT PART3 Class 3
02:00:01
BMAT PART3 Class 4
02:06:28
BMAT PART3 Class 5
02:08:36
BMAT PART3 Class 6
02:00:42
BMAT PART3 Class 7
02:03:40
BMAT PART3 Class 8
01:59:51
BMAT PART3 Class 9
02:01:11
BMAT PART3 Class 10
00:39:06
คะแนนรีวิว

7,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,900 บาท ลด 29%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 10 คลิป รวม 19 ชั่วโมง 5 นาที 6 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน


การศึกษา

  • ปริญญาโท : Management Science ang Engineering, Stanford University
  • ปริญญาตร์: Economics (Honors), Stanford University