ขยี้ทริคเด็ดสังคม 4 ปี (55-58)

ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ สังคม กับ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

แชร์ให้เพื่อน
953
Views
รายละเอียด

  • คัดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
  • สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
  • แนวข้อสอบใหม่ 5 ตัวเลือก 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
  • ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
  • มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
เตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ
ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ขยี้ทริคเด็ดสังคม ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ สังคม ปี 2558 02:05:31
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 1
00:07:58
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 2
00:02:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 3
00:04:21
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 4
00:01:58
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 5
00:04:39
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 6
00:00:58
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 7
00:02:05
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 8
00:02:22
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 9
00:01:39
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 10
00:03:16
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 11
00:01:41
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 12
00:05:03
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 13
00:03:52
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 14
00:02:55
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 15
00:04:56
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 16
00:03:31
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 17
00:04:58
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 18
00:01:33
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 19
00:01:39
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 20
00:02:35
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 21
00:02:04
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 22
00:00:54
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 23
00:02:40
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 24
00:02:34
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 25
00:05:35
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 26
00:01:41
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 27
00:00:25
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 28
00:01:27
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 29
00:01:18
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 30
00:03:44
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 31
00:02:49
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 32
00:01:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 33
00:02:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 34
00:02:01
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 35
00:01:07
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 36
00:03:12
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 37
00:02:16
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 38
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 39
00:01:22
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 40
00:04:00
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 41
00:02:35
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 42
00:01:56
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 43
00:04:47
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 44
00:02:42
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 45
00:00:29
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 46
00:01:20
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 47
00:01:23
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 48
00:00:17
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 49
00:01:56
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2558 ข้อ 50
00:01:52
ขยี้ทริคเด็ดสังคม ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ สังคม ปี 2557 01:18:19
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 1
00:02:27
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 2
00:03:18
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 3
00:02:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 4
00:00:46
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 5
00:00:12
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 6
00:01:29
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 7
00:00:14
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 8
00:02:04
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 9
00:00:19
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 10
00:01:13
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 11
00:03:00
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 12
00:01:33
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 13
00:01:25
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 14
00:03:11
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 15
00:01:15
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 16
00:02:16
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 17
00:02:05
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 18
00:02:29
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 19
00:00:59
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 20
00:02:51
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 21
00:01:45
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 22
00:03:31
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 23
00:01:18
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 24
00:00:40
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 25
00:02:01
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 26
00:00:37
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 27
00:01:36
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 28
00:02:09
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 29
00:01:18
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 30
00:02:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 31
00:01:15
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 32
00:01:00
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 33
00:01:04
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 34
00:04:14
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 35
00:00:42
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 36
00:01:30
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 37
00:01:08
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 38
00:00:11
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 39
00:01:10
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 40
00:01:19
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 41
00:00:23
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 42
00:01:15
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 43
00:01:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 44
00:01:22
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 45
00:00:47
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 46
00:01:17
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 47
00:01:05
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 48
00:02:40
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 49
00:01:30
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2557 ข้อ 50
00:01:20
ขยี้ทริคเด็ดสังคม ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ สังคม ปี 2556 01:40:31
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 1
00:04:21
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 2
00:02:04
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 3
00:01:31
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 4
00:06:53
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 5
00:02:25
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 6
00:06:36
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 7
00:02:15
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 8
00:01:42
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 9
00:01:00
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 10
00:01:55
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 11
00:03:54
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 12
00:02:04
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 13
00:03:37
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 14
00:02:25
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 15
00:01:49
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 16
00:03:39
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 17
00:01:35
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 18
00:01:58
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 19
00:01:30
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 20
00:01:30
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 21
00:02:39
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 22
00:03:40
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 23
00:02:39
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 24
00:00:34
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 25
00:01:22
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 26
00:01:53
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 27
00:00:51
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 28
00:02:45
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 29
00:02:13
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 30
00:01:28
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 31
00:01:20
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 32
00:00:37
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 33
00:01:40
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 34
00:01:03
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 35
00:00:50
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 36
00:01:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 37
00:00:44
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 38
00:00:56
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 39
00:00:36
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 40
00:01:59
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 41
00:01:38
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 42
00:01:34
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 43
00:01:00
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 44
00:01:03
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 45
00:01:55
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 46
00:02:30
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 47
00:02:11
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 48
00:00:53
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 49
00:00:52
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2556 ข้อ 50
00:01:21
ขยี้ทริคเด็ดสังคม ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ สังคม ปี 2555 02:17:29
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 1
00:04:22
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 2
00:02:07
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 3
00:04:23
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 4
00:02:40
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 5
00:03:06
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 6
00:03:35
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 7
00:01:32
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 8
00:02:51
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 9
00:02:20
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 10
00:08:17
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 11
00:02:58
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 12
00:01:56
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 13
00:02:42
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 14
00:03:37
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 15
00:05:48
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 16
00:03:45
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 17
00:02:03
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 18
00:01:53
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 19
00:02:37
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 20
00:03:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 21
00:03:39
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 22
00:02:28
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 23
00:02:57
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 24
00:03:40
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 25
00:03:49
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 26
00:01:38
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 27
00:02:18
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 28
00:03:42
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 29
00:02:42
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 30
00:02:55
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 31
00:03:17
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 32
00:05:57
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 33
00:02:21
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 34
00:01:31
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 35
00:02:19
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 36
00:01:25
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 37
00:03:23
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 38
00:01:05
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 39
00:01:48
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 40
00:02:04
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 41
00:02:26
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 42
00:01:58
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 43
00:01:21
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 44
00:01:02
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 45
00:01:12
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 46
00:01:54
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 47
00:00:59
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 48
00:01:14
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 49
00:01:13
ตะลุยโจทย์ สังคม 9 สามัญ ปี 2555 ข้อ 50
00:03:38
คะแนนรีวิว

1,400 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,900 บาท ลด 52%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 200 คลิป รวม 7 ชั่วโมง 21 นาที 50 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ป.ตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติวเตอร์วิชาสังคม + ภาษาไทย + GAT ไทย
ประสบการณ์สอน 10 ปี
นักเขียนตำราวิชาการวิชาสังคม + ภาษาไทย + GAT ไทย
 
เจ้าของแฟนเพจด้านวิชาการ : P_Jax
ผลงานวิทยากรรับเชิญโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มากกว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการติว GAT/PAT อบจ. กำแพงเพชร อบจ. ร้อยเอ็ด อบจ. สมุทรสงคราม โครงการติว ม.6 โรงเรียนสังกัด กทม. ฯลฯผลงงานวิทยากรรับเชิญโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
1. โรงเรียนพิชญะศึกษา นนทบุรี
2. โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
3. โรงเรียนบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
4. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
5. โรงเรียนสูงเนิน โคราช
6. โรงเรียนขาณุวิทยา กําแพงเพชร
7. โรงเรียนตะกั่วป่า จ.พังงา
8. โรงเรียนอัสสัมชัญ ลํานายรายณ์
9. โรงเรียนภักดีชุมพล ชัยภูมิ
10. โรงเรียนประทาย โคราช
11. โรงเรียนบุญเหลืออนุสรณ์ โคราช
12. โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
13. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
14. โรงเรียนประทาย นครราชสีมา
15. โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
16. โรงเรียนลําปลายมาศ บุรีรัมย์
17. โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
18. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด
19. โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา
20. โรงเรียนศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
21. โรงเรียนนครสวรรค์
22. โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช
23. โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร
24. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางบอน
25. โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหนาคร
26. โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานี
27. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบฯ
28. โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
29. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
30. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
31. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
32. โรงเรียนอักษรพัทยา ชลบุรี
รวมทั้ง โครงการติว GAT/PAT อบจ. กําแพงเพชร และโครงการติว ม.6 โรงเรียนสังกัด กทม. ฯลฯโรงเรียนและอื่นๆ อีกมากมาย อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ. สมุทรสงคราม