BMAT (Problem solving) พิชิต 3 ม.ดัง แพทยศาสตร์ “อินเตอร์”

Part problem solving โจทย์แนวปัญหาเชาว์ ทดสอบทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
26.7K
Views
และอีก 38 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ ,สัตวแพทย์  หลักสูตรทางด้านการแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทย จะใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่   วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ,ธรรมศาสตร์ (CICM) ,แพทย์มหิดล 
 • คำถามประเภท problem solving    โจทย์แนวปัญหาเชาว์ ทดสอบทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา
  โจทย์แนวปัญหาเชาว์ ทดสอบทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา
 • คอร์สเรียนแบบ boot camp สไตล์ ที่น้องๆจะได้ลองคิดเองจริงทุกข้อ ในเวลาที่จำกัด
 • ฝึกฝนน้องๆ ให้ชินกับการทำข้อสอบในเวลาจำกัด เพื่อให้น้องๆจัดการเวลาได้ดีขึ้น
 • ฝึกฝนผ่านข้อสอบเก่า 7 ปีย้อนหลัง น้องๆจะได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆ
 • แชร์หมด ทุกแนวความคิด วิธีการคิด วิธีการอ่าน ของผู้สอน ผู้อยู่ในวงการวิชาการ มีโอกาสได้อ่านบทความวิจัยมามาก และมีความเข้าใจระบบการคิดของนักเรียนไทย

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคและทริคในการทำข้อสอบแต่ละแบบให้ได้คะแนนสูงสุด
เข้าใจบรรยากาศการต้องทำข้อสอบจริง ในเวลาที่จำกัดมากๆ ผ่านการเรียนในรูปแบบ boot camp
น้องๆจะเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง และสามารถแบ่งเวลาในแต่ละข้อได้ดีขึ้น
ทริคที่มักออก ในข้อสอบ BMAT 7 ปีย้อนหลัง
เทคนิคการประมาณเลขยากๆให้เร็วโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข
เหมาะสำหรับ

นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่อยากเข้าหลักสูตรแพทย์จุฬาฯ, รามา, ธรรมศาสตร์ ที่ต้องใช้คะแนน BMAT

เนื้อหา
Problem Solving โจทย์แนวปัญหาเชาว์ ทดสอบทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา 10:04:28
Problem Solving ตอนที่ 1
01:56:31
Problem Solving ตอนที่ 2
01:56:18
Problem Solving ตอนที่ 3
02:05:06
Problem Solving ตอนที่ 4
02:06:48
Problem Solving ตอนที่ 5
01:59:45
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย นัยสิทธิ์ บุญสังข์ เมื่อ 23 มี.ค. 61
เยี่ยมครับ

3,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,900 บาท ลด 23%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 5 บทเรียน รวม 10 ชั่วโมง 4 นาที 28 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน,ประสบการณ์

 • ​ก่อตั้งโครงการ พี่ติวน้อง ที่เตรียมอุดมศึกษา ในปี 2547
 • คณะติวเตอร์ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ the University of Texas at Austin
 • อาจารย์พิเศษ ติวโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • อาจารย์พิเศษวิชา BMAT ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สามเสนวิทยาลัย และ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • ประสบการณ์การสอน กสพท. วิชาฟิสิกส์, SAT Math, SAT Physics, ACT Math, ACT science และ BMAT รวมมากกว่า 10 ปี


ปริญญาตรี

BS  Petroleum Engineering, highest honors (GPA 4.00)
BA Economics with business foundation, highest honors (GPA 4.00)
The University of Texas at Austin
 
มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 66