ติวเข้ม เน้นข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 5 ปี โกยคะแนนทะลุเป้า!! (ปี 2557 - 2561)

ตะลุยข้อสอบแบบเน้นๆ เพื่อเตรียมสอบ O-NET อย่างเร่งรัดและเข้มข้น

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
538
Views
รายละเอียด

      คอร์สเฉลยเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ O-NET อย่างเร่งรัดและเข้มข้น ตะลุยข้อสอบจำลองเสมือนจริง 5 ปีเน้นๆ (ปี 2557 - 2561)
 
 • ทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ปี 2557 - 2561
 • อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน  O-NET
 • เน้นตะลุยข้อสอบ แฉข้อสอบด้วยวิธีการระดับเทพ
 • วิธีหาคำตอบ! ที่แม่นและตรงเป๊ะ ในข้อสอบภาษาไทย บอกเทคนิควิธีการตัดช้อยแบบคนรู้จริง...ไม่มีพลาดสักข้อ
 • ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์
 • สรุปประเด็นสำคัญ บอกจุดหลอก และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุดๆ
 • สรุปประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละข้อ

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นกําจัดจุดอ่อน เพื่อให้ได้คะแนนเต็ม
ตะลุยข้อสอบแบบจัดเต็ม
อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน O-NET
ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์
สรุปประเด็นสำคัญ บอกจุดหลอก และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุดๆ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเน้นโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ พร้อมลงสนามสอบ!! (ปี 2561) 01:19:43
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2561 ข้อ 1 - 10
00:20:18
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2561 ข้อ 11 - 20
00:21:03
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2561 ข้อ 21 - 30
00:17:38
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2561 ข้อ 31 - 40
00:20:44
ติวเน้นโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ พร้อมลงสนามสอบ!! (ปี 2560) 01:49:30
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ข้อ 1 - 10
00:30:01
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ข้อ 11 - 20
00:28:10
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ข้อ 21 - 30
00:27:50
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ข้อ 31 - 40
00:23:29
ติวเน้นโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ พร้อมลงสนามสอบ!! (ปี 2559) 01:22:47
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2559 ข้อ 1 - 10
00:20:53
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2559 ข้อ 11 - 20
00:24:30
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2559 ข้อ 21 - 30
00:21:29
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2559 ข้อ 31 - 40
00:15:55
ติวเน้นโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ พร้อมลงสนามสอบ!! (ปี 2558) 01:36:51
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2558 ข้อ 1 - 10
00:23:47
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2558 ข้อ 11 - 20
00:28:42
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2558 ข้อ 21 - 30
00:22:23
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2558 ข้อ 31 - 40
00:21:59
ติวเน้นโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ พร้อมลงสนามสอบ!! (ปี 2557) 01:29:38
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2557 ข้อ 1 - 10
00:21:38
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2557 ข้อ 11 - 20
00:26:15
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2557 ข้อ 21 - 30
00:19:46
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2557 ข้อ 31 - 40
00:21:59
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

1,390 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,800 บาท ลด 50%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 20 บทเรียน รวม 7 ชั่วโมง 38 นาที 29 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่อั๋น
วิโรจน์ เลขานุภานนท์

ประสบการณ์การทํางาน

- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
-  อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
-  อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
-  อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
-  อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
-  อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-  อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-  อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
-  อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
-  วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
-  ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
-  วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา

- 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
- 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71