VIP คอร์ส สอบติดหมอ ความถนัดแพทย์ กสพท โดยรุ่นพี่นิสิตแพทย์ อันหนึ่งของประเทศ

ติวเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์นี้เป็นคอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุขในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

แชร์ให้เพื่อน
36.6K
Views
และอีก 18 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 VIP คอร์ส สอบติดหมอ ความถนัดแพทย์ กสพท

โดยรุ่นพี่นิสิตแพทย์ อันหนึ่งของประเทศ
คอร์สนี้จะรวม ทั้งติวเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ + เจาะประเด็น เน้นข้อสอบ ความถนัดแพทย์
เป็นคอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุขในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ เภสัชศาสตร์

โดยคอร์สนี้เน้นการสอนเนื้อหา และ เทคนิคการทำโจทย์แนวที่เกี่ยวกับข้อสอบความถนัดแพทย์ กสพท. 5 ปีล่าสุด ทั้ง 3 พาร์ท
โดยเน้นการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เน้นเทคนิคการทำโจทย์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพาร์ท
รับรองว่าหากน้องๆลงคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้เทคนิคการคิดในสไตล์ของที่ 1 กสพท.

สามารถพิชิตข้อสอบกสพท.ได้ง่ายๆอย่างแน่นอน

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
เทคนิคการตัดช้อยส์ที่ไม่ถูกต้อง
เทคนิคการมองอย่างแพทย์เพื่อพิชิตข้อสอบพาร์ทจริยธรรม
วิธีการเตรียมตัวในช่วงก่อนสอบและและช่วงวันสอบ
เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุขในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

เนื้อหา
เจาะเนื้อหา พาร์ทเชื่อมโยง พิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ 04:30:31
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 1
00:17:21
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 2
00:05:11
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 3
00:17:00
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 4
00:19:18
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 5
00:19:33
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 6
00:14:36
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 7
00:15:14
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 8
00:16:25
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 9
00:21:54
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 10
00:22:01
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 11
00:17:19
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 12
00:19:40
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 13
00:20:49
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 14
00:21:15
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชื่อมโยง ตอนที่ 15
00:22:55
เจาะเนื้อหา พาร์ทจริยธรรม พิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ 01:49:34
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทจริยธรรม ตอนที่ 1
00:16:32
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทจริยธรรม ตอนที่ 2
00:21:59
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทจริยธรรม ตอนที่ 3
00:18:22
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทจริยธรรม ตอนที่ 4
00:13:41
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทจริยธรรม ตอนที่ 5
00:19:10
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทจริยธรรม ตอนที่ 6
00:19:50
เจาะเนื้อหา พาร์ทเชาว์ปัญญา พิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ 02:42:42
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 1
00:18:37
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 2
00:15:14
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 3
00:14:32
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 4
00:17:22
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 5
00:15:31
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 6
00:22:05
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 7
00:13:22
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 8
00:15:36
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 9
00:14:29
เนื้อหาและแนวโจทย์ข้อสอบกสพท. พาร์ทเชาว์ปัญญา ตอนที่ 10
00:15:54
ติวเข้มกับแนวข้อสอบพาร์ทเชื่อมโยง พิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ 03:34:05
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) แนะนำการทำข้อสอบพาร์ทเชื่อมโยง
00:22:17
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 1
00:15:13
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 2
00:19:18
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 3
00:22:25
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 4
00:20:45
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 5
00:26:39
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 6
00:17:10
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 7
00:20:10
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 8
00:21:41
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 9
00:18:34
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์ (เชื่อมโยง) ตอนที่ 10
00:09:53
ติวเข้มกับแนวข้อสอบพาร์ทจริยธรรม พิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ 01:51:11
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(จริยธรรม) ตอนที่ 1
00:11:31
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(จริยธรรม) ตอนที่ 2
00:17:03
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(จริยธรรม) ตอนที่ 3
00:19:14
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(จริยธรรม) ตอนที่ 4
00:19:49
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(จริยธรรม) ตอนที่ 5
00:15:41
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(จริยธรรม) ตอนที่ 6
00:13:38
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(จริยธรรม) ตอนที่ 7
00:14:15
ติวเข้มกับแนวข้อสอบพาร์ทเชาว์ปัญญา พิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ 03:42:58
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 1
00:27:28
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 2
00:19:15
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 3
00:18:14
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 4
00:20:27
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 5
00:21:27
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 6
00:11:14
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 7
00:08:48
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 8
00:17:39
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 9
00:16:18
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 10
00:17:00
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 11
00:19:27
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 12
00:20:23
เทคนิคพิชิตโจทย์ข้อสอบความถนัดแพทย์(เชาว์) ตอนที่ 13
00:05:18
Bonus เจาะประเด็นติวเข้ม เทคนิคพิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์ (VIP คอร์ส) 00:57:23
โบนัสพิเศษจากพี่แจ๊บ
00:57:23
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

5,500 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 11,800 บาท ลด 53%

เรียนได้ 1 ปี
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 63 บทเรียน รวม 19 ชั่วโมง 8 นาที 24 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

  • ที่ 14 การสอบเข้าโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์คณิต ประจำปีการศึกษา 2557
  • ที่ 1 คะแนนรวมข้อสอบ กสพท.แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ และ เภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
  • คะแนนความถนัดแพทย์ กสพท 24.17 เต็ม 30 คะแนน
  • มีประสบการณ์สอนติวน้อง ๆ สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาแบบตัวต่อตัว
ประวัติการศึกษา 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต คอมพิวเตอร์ห้องคิง แผนการเรียนวิทย์คณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.96