Preparing for BMAT พิชิตแพทย์ INTER (PRE BMAT : Writing for BMAT)

การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ อินเตอร์ (PRE BMAT : Writing for BMAT)

แชร์ให้เพื่อน
9.4K
Views
รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส

 • ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ชั้นนำในไทย (แพทย์จุฬาฯ, แพทย์รามา, แพทย์ธรรมศาสตร์, แพทย์มข., แพทย์มช., แพทย์ประสานมิตรโครงการร่วม, แพทย์ลาดกระบัง)
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐานทักษะการเขียน สำหรับการพิชิตพาร์ท Writing ของข้อสอบ BMAT ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนในการเขียนที่ดี การตอบครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม การใช้ตรรกะที่ถูกต้องในการอธิบายข้อมูลในการเขียน รวมถึงการใช้แกรมม่าที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้ได้คะแนนในพาร์ทนี้สูงๆ
สิ่งที่จะได้รับในการเรียน
 • การวางแผนในการเขียน
 • วิธีการคิดไอเดียในงานเขียน
 • ฝึกทริคและเทคนิคในการตอบคำถาม
 • ฝึกหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในงานเขียน
 • เพิ่มคำศัพท์ที่จำเป็นและหลากหลายสำหรับงานเขียน
จำนวน : 10 ชั่วโมง
 

สิ่งที่จะได้รับ
การวางแผนในการเขียน
วิธีการคิดไอเดียในงานเขียน
ฝึกทริคและเทคนิคในการตอบคำถาม
หลักไวยากรณ์ที่สำคัญในงานเขียน
เพิ่มคำศัพท์ที่จำเป็นและหลากหลายสำหรับงานเขียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่อยากเข้าหลักสูตรแพทย์จุฬาฯ, รามา, ธรรมศาสตร์ ที่ต้องใช้คะแนน BMAT

เนื้อหา
PRE BMAT : Writing for BMAT 10:02:31
Writing for BMAT 1
02:07:31
Writing for BMAT 2
02:03:51
Writing for BMAT 3
02:04:54
Writing for BMAT 4
02:09:57
Writing for BMAT 5
01:36:18
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย มัลลิกา พลาชัย เมื่อ 14 ก.ค. 63
ดีค่ะ

3,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,900 บาท ลด 57%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 5 คลิป รวม 10 ชั่วโมง 2 นาที 31 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 15 ปี
 • วิทยากรรับเชิญที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • วิทยากรรับเชิญที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

การศึกษา
 • Master of Arts in Applied Linguistics (TESOL) The University of Sydney, Australia