Preparing for BMAT พิชิตแพทย์ INTER (PRE BMAT : Reading for BMAT)

การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ อินเตอร์ (PRE BMAT : Reading for BMAT)

แชร์ให้เพื่อน
11.5K
Views
รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส

 • ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทย์ชั้นนำในไทย (แพทย์จุฬาฯ, แพทย์รามา, แพทย์ธรรมศาสตร์, แพทย์มข., แพทย์มช., แพทย์ประสานมิตรโครงการร่วม, แพทย์ลาดกระบัง)
 • คอร์สเรียนปูพื้นฐานทักษะการอ่านและการวิเคราะห์ สำหรับใช้ในการทำข้อสอบ BMAT พาร์ท Aptitude and Skills ซึ่งเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดของข้อสอบนี้

สิ่งที่จะได้รับในการเรียน
 • ฝึกทักษะการอ่านและจับใจความสำหรับการทำข้อสอบพาร์ท
 • ฝึกเทคนิคการหา conclusion
 • ฝึกเทคนิคการหา main idea, argument และ assumption
 • ฝึกการสร้างสมมติฐานเพื่อใช้ในการหาคำตอบ
จำนวน : 10 ชั่วโมง
 

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกทักษะการอ่านและจับใจความสำหรับการทำข้อสอบพาร์ท
ฝึกเทคนิคการหา conclusion
ฝึกเทคนิคการหา main idea, argument และ assumption
ฝึกการสร้างสมมติฐานเพื่อใช้ในการหาคำตอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่อยากเข้าหลักสูตรแพทย์จุฬาฯ, รามา, ธรรมศาสตร์ ที่ต้องใช้คะแนน BMAT

เนื้อหา
PRE BMAT : Reading for BMAT 10:05:50
Intro : PRE BMAT : Reading for BMAT
00:01:12
ทดลองเรียน
Reading for BMAT 1
01:45:48
Reading for BMAT 2
02:04:54
Reading for BMAT 3
02:02:50
Reading for BMAT 4
02:02:23
Reading for BMAT 5
02:08:43
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ดวงดาว วรรณพฤกษ์ เมื่อ 09 มิ.ย. 63

3,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 4,900 บาท ลด 39%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 6 คลิป รวม 10 ชั่วโมง 5 นาที 50 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ​ก่อตั้งโครงการ พี่ติวน้อง ที่เตรียมอุดมศึกษา ในปี 2547
 • คณะติวเตอร์ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ the University of Texas at Austin
 • อาจารย์พิเศษ ติวโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • อาจารย์พิเศษวิชา BMAT ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สามเสนวิทยาลัย และ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • ประสบการณ์การสอน กสพท. วิชาฟิสิกส์, SAT Math, SAT Physics, ACT Math, ACT science และ BMAT รวมมากกว่า 10 ปี


การศึกษา
 • ปริญญาตรี
BS  Petroleum Engineering, highest honors (GPA 4.00)
BA Economics with business foundation, highest honors (GPA 4.00)
The University of Texas at Austin
 • มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 66