English Boostup สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ

เรียนรู้ไวยากรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่จนถึงไวยากรณ์ที่นำไปสอบกลางภาคและปลายภาคจนกระทั่งสิ่งที่มักพบในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบต่างๆ

แชร์ให้เพื่อน
10.3K
Views
รายละเอียด

 • น้องๆจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่จนถึงไวยากรณ์ที่นำไปสอบกลางภาคและปลายภาคจนกระทั่งสิ่งที่มักพบในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบต่างๆ ผ่านการจัดระเบียบในชุดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย
 • น้องๆจะได้พบกับ Conversation ที่มีสำนวนเด็ดๆที่ออกสอบบ่อยๆ Vocabulary ที่ใช้วิธีการตีความแบบไม่ยาก เข้าใจง่าย ท่องง่ายเป็นจังหวะ Reading ที่มีกลยุทธ์อ่านเร็ว ตอบถูก ทำทัน และ Grammar ที่ครบเครื่องและเข้าใจง่าย ทำได้คะแนนดีในทุกๆส่วนของข้อสอบอย่างแน่นอน

สิ่งที่จะได้รับ
จัดระเบียบในชุดความคิดอย่างเป็นระบบ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย
เทคนิคการเดาคำศัพท์
ทบทวนเนื้อหาให้แม่นยำมากขึ้น
เสริมความมั่นใจก่อนสนามสอบจริง
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
English Boostup 23:36:50
English Boostup สรุปเข้ม 1
01:33:57
English Boostup สรุปเข้ม 2
01:38:17
English Boostup สรุปเข้ม 3
01:42:16
English Boostup สรุปเข้ม 4
01:29:52
English Boostup สรุปเข้ม 5
01:28:29
English Boostup สรุปเข้ม 6
01:39:52
English Boostup สรุปเข้ม 7
01:37:11
English Boostup สรุปเข้ม 8
01:28:32
English Boostup สรุปเข้ม 9
01:35:57
English Boostup สรุปเข้ม 10
01:37:33
English Boostup สรุปเข้ม 11
01:23:16
English Boostup สรุปเข้ม 12
01:27:33
English Boostup สรุปเข้ม 13
01:36:17
English Boostup สรุปเข้ม 14
01:26:27
English Boostup สรุปเข้ม 15
01:51:21
คะแนนรีวิว

4,000 บาท

ค่าลงทะเบียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 15 คลิป รวม 23 ชั่วโมง 36 นาที 50 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

 

ผลงาน , ประสบการสอน

 • ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับตรง/ แอดมิชชั่นของสำนักพิมพ์แม็ค ฉบับที่ 3-4 (พ.ศ. 2553)​
 • ประธานเครือข่ายเยาวชนเพื่อการศึกษาไทย ปี 2553-2554​
 • วิทยากรให้ความรู้ในรายการ สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ ทาง www.radiothai.fm​
 • ผู้ตอบคำถามและชี้แจงเรื่อง Admissions ในรายการ Woody เกิดมาคุย, เรื่องเด่นเย็นนี้, ข่าวสามมิติ, ตอบโจทย์, เปลี่ยนประเทศไทย เป็นต้น​
 • แขกรับเชิญพูดคุยเรื่อง ครูพันธุ์ใหม่ ในรายการ Teachers’ talk

ด้านการสอน

 • อดีตอาจารย์กวดวิชา ภาษาอังกฤษ/  GAT ภาษาอังกฤษ และ PAT5 สถาบัน RACบางแค, รังสิต, สำโรง, ชลบุรี และ พัทยา​
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษและแนะแนวการทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ในรร.ต่างๆ จัดโดย เช่น รร. วชิราวุธวิทยาลัย, รร.ปทุมคงคา, รร. สามเสนวิทยาลัย, รร. สาธิต มศว ประสานมิตร, รร. ยอแซฟอุปถัมภ์ชาย, รร.วรนารีเฉลิม สงขลา, รร.ศรีอยุธยา, รร. สตรีสมุทรปราการ เป็นต้น​
 • อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียน อัสสัมชัญ ธนบุรี​
 • อาจารย์พิเศษ บรรยายข้อสอบ CU-TEP ให้กับนักเรียน ค่าย CU Summer Camp ครั้งที่ 3 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
 • วิทยากรพิเศษบรรยายข้อสอบ Screening Test ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ที่ประสงค์จะเข้าเอกวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายวิชา ภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ประสงค์สอบเข้านายสิบตำรวจ ปี 2555​
 • วิทยากรโครงการ ปตท. สผ. Tutor Camp ปีที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา, กำแพงเพชร, ระนอง, สุพรรณบุรี, ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช​
 • วิทยากรโครงการ CDS Training ของห้างเซนทรัล​
 • วิทยากร Click For Clever LIVE ในโครงการ Click For Clever LIVE สำหรับการสอบ GAT ปี 2559 และ สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ปี 2560
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา หลักสูตรและการสอนสาขาวิชา มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English)​
 • ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปี พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน​
 • มัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสารศาสน์วิเทศบางบอน แผนก 2 ภาษา สายศิลป์-คำนวณ ด้วยเกรด 3.58