(FULL) Japanese Complete สนุก แม่นยำ ไปกับภาษาญี่ปุ่น

Japanese Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น ม.4-5-6)

แชร์ให้เพื่อน
3.8K
Views
รายละเอียด

  คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาจีนที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง ม.4-5 รู้จักคำช่วยที่สำคัญ  เน้นหลักการใช้ได้เรียนรู้กลุ่มคำต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนทนา  กริยาในรูปต่าง ๆ / การผันกริยา  การอ่านการออกเสียงที่ถูกต้อง 


เนื้อหาการเรียน

 • คำช่วยที่สำคัญและหลักการใช้พื้นฐาน
 • กริยาในภาษาญี่ปุ่น
 • การผันกริยารูปแบบต่างๆ 
 • สำนวนที่สำคัญช่วยในการจดจำ

สิ่งที่จะได้รับ
น้องๆ จะได้เรียนรู้กลุ่มคำต่างๆ ที่ใช้ในการสนทนา
ใช้คำช่วยได้อย่างถูกต้อง
การอ่านการออกเสียงที่ถูกต้อง
การฝึกเขียนและแต่งประโยค ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น หรือน้องๆ ที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา
เจาะลึกเนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น 30:13:04
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 1
01:37:15
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 2
01:53:50
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 3
01:58:56
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 4
01:47:27
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 5
01:40:55
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 6
02:15:12
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 7
01:56:03
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 8
01:48:52
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 9
01:56:06
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 10
02:18:55
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 11
02:02:26
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 12
02:25:24
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 13
01:47:49
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 14
02:37:16
เนื้อหาสรุปวิชาญี่ปุ่น Complete ตอนที่ 15
02:06:38
คะแนนรีวิว

4,000 บาท

ค่าลงทะเบียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 15 คลิป รวม 30 ชั่วโมง 13 นาที 4 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์

 • แนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมปลายไซเคียว จังหวัดเกียวโต
 • สอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นขณะกำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแนะนำการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโดชิฉะในงาน Japan Education 2016

การศึกษา 
 • คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาตะวันออก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย