(FULL) English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ

คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง ม.4-5-6 ทั้งหมด

แชร์ให้เพื่อน
21.7K
Views
65
Shares
รายละเอียด

 • คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง ม.4-5-6 ทั้งหมด
 • อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนอย่างถ่องแท้ ก่อนสอน GAT ,
  O-NET , 9 วิชาสามัญ
 
 • จำนวน  28 ชม.

สิ่งที่จะได้รับ
ทบทวนเนื้อหาให้แม่นยำมากขึ้น
สรุปจุดสำคัญที่เน้น เพื่อการสอบทุกสนามแข่ง
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เจาะลึกเนื้อหาภาษาอังกฤษ และทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ ม.4 - ม.5 - ม.6 28:28:15
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 1
01:51:23
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 2
01:54:12
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 3
01:52:31
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 4
01:53:58
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 5
01:50:51
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 6
01:54:59
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 7
01:55:32
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 8
01:53:51
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 9
01:54:51
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 10
01:55:15
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 11
01:55:37
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 12
01:57:16
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 13
01:57:03
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 14
01:51:19
English Complete สรุปเข้ม เตรียมทุกสนามสอบ ตอนที่ 15
01:49:37
คะแนนรีวิว

4,000 บาท

ค่าลงทะเบียน
เรียนได้ 6 เดือน เริ่มวันที่ 13 ก.พ. 61
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 15 คลิป รวม 28 ชั่วโมง 28 นาที 15 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน, ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่ TheBTS
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของสื่อการศึกษาวีดีทัศน์มัลติเดีย (CD/DVD)
 • ติวเตอร์ / วิทยากรสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
การศึกษา 
 • ศิลปศาสตรบันฑิต เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาอังกฤษ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU TESOL CERTIFICATE)