อัปเดต! การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS'62

เจาะลึกรายละเอียดระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
20.7K
Views
และอีก 952 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS'62​

 1. แนะนำการสอบทั่วไป
 2. 1 คน 1 สิทธิ์
 3. 5 รอบ 5 สไตล์
 4. เจาะลึก Timeline การรับสมัคร

สิ่งที่จะได้รับ
เจาะลึกรายละเอียดระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS อย่างละเอียดทั้ง 5 รอบ จุดสำคัญที่ต้องเน้น ความยากของแต่ละรอบ เงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ
ความรู้เกี่ยวกับสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS
ทราบรายละเอียดการคัดเลือกในแต่ละรอบ ทั้ง 5 รอบ
สามารถวางแผนในการสอบ TCAS ในแต่ละรอบได้
เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ที่จะวางแผนในการสอบ TCAS 62 นี้

เนื้อหา
อัปเดต! การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS'62 01:08:27
แนะนำสิ่งที่น้องๆ จะต้องรู้ในคอร์ส
00:00:57
ดูตัวอย่าง
วิชาที่ใช้ในการสอบในแต่ละรอบของ TCAS'62
00:15:55
พิเศษ อัปเดตตารางสอบของ TCAS'62
00:09:11
1 คน 1 สิทธิ์ ใน TCAS'62
00:11:18
5 รอบ 5 สไตล์
00:16:03
Timeline ในระบบ TCAS'62
00:15:03
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย สุภารัตน์ คิดสม เมื่อ 25 ต.ค. 61
สร้างความเข้าใจในระบบTCAS การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาลัย

โดย พงษ์สิทธิ์ วิฑูรปัญญ์ เมื่อ 21 ต.ค. 61
.

โดย พวย ปู่ต๊ะ เมื่อ 20 ต.ค. 61
ดีมากเลยค่ะ มีความเข้าใจระบบมากขึ้น รู้เวลาการเตรียมตัว และการรับมือได้เลยค่ะ

โดย ชนิฏตา ขุนอินทร์ เมื่อ 25 ก.ย. 61
รักพี่โดมมม

9 บาท

ค่าลงทะเบียน
สมัครเรียน
เรียนได้ 1 ปี
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 6 บทเรียน รวม 1 ชั่วโมง 8 นาที 27 วินาที
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์ทำงาน

 • บรรณาธิการและ วิทยากรรับตรงและแอดมิชชัน AdmissionPremium.com  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
 • บล็อกเกอร์การศึกษา  P-Dome.com 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับแอดมิชชัน ในงาน Admission Genius ฉลาดเลือกด้วยข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 400 โรงเรียน/สถาบัน ในโครงการ Taro To School 
 • วิทยากรด้านรับตรงและแอดมิชชัน ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ,เครือข่ายผู้ปกครอง และคุณครูแนะแนวทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรด้านสอบตรง/โควตา ให้กับ ค่ายเพื่อการเตรียมตัวสอบตรง/โควตามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Enzyme Camp , New Ela KKU Camp , Aristotle KKU Camp เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • ผู้ไขข้อสงสัยให้กับนักเรียน ม.ปลาย ในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ผ่านทาง รายการตื่นมาติว Admissions ทางช่อง GMM Channel และช่อง GTH ON AIR 

การบรรยายนักเรียนและผู้ปกครอง
               - รู้ลึก รู้จริง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)
               - เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย (จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร มหิดล มศว ศิลปากร มจธ. มจพ. สจล.)
               - เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.บูรพา )
               - การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนอกรั้วมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันพระบรมราชชนก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
               -เจาะลึกการรับเข้าศึกษาผ่านระบบแอดมิชชัน วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชัน

Workshop นักเรียน
               - การค้นหาตนเอง สาขาอาชีพแห่งอนาคต เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต
               - ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
               - การทำแฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio)

การศึกษา
 • ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท กำลังศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)