ความ-มั่น-ใจ ในตนเอง

       
 สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By พี่จูน  

          การเตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพมีหลายปัจจัยที่เป็นตัวเกื้อหนุนและสนับสนุนทางความคิดและความทรงจำอื่นที่ถูกสร้างเงื่อนไขออกมาเพื่อให้การเตรียมพร้อมในสิ่งที่สามารถจัดระเบียบ สร้างเงื่อนไข และ การออกแบบโครงสร้างความคิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่มีเงื่อนไขและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งตัววิชา ความมั่นใจ และ คำบอกเล่าจากใครหลายคนที่สะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้น          คำถามแรกที่พี่อยากให้ทุกคนได้คิดกันคือ “เราคิดอะไรกับความมั่นใจในตนเอง” สิ่งที่สามารถนำไปเชื่อมต่อกันได้คือ การสร้างเงื่อนไขระหว่างกันของการวางแผนกับการตัดสินใจที่มีบริบทและความยากง่ายของวิชาเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์กับการเตรียมตัวเพราะบางทีอาจเกิดความประหม่า ความสับสน และ ความกังวลอยู่เช่นกันที่เมื่อนำมาปรับใช้กับการเตรียมตัวสอบทั้งการอ่านหนังสือ การฝึกโจทย์ และ การฝึกทำข้อสอบเก่า ไม่ว่าจะวิชาใดก็ตาม ความท้าทายประการหนึ่งที่นำมาต่อยอดในการเตรียมตัวได้คือ เราทำเต็มที่หรือไม่ และ เราทำได้ดีพอหรือยัง          การแสดงออกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลงาน การร่วมกิจกรรม การค้นหาตัวเอง รวมทั้งการทบทวนทั้งในตัวเนื้อหา โจทย์ และ แนวข้อสอบ เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนผ่านการวางแผนที่แต่ละคนได้วางกรอบไว้ แต่หลายครั้งที่ความเชื่อมั่นอาจนำมาซึ่งความสับสนและความซับซ้อนที่แต่ละคนจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าในการทำข้อสอบจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถตอบสนองกับสิ่งที่คาดหวังไม่ว่าจะด้วยชุดความคิด คำถามที่ออกมา รวมทั้ง การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การทำข้อสอบสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่พี่เจอบ่อยสำหรับน้องหลายคนคือ “มีความรู้ แต่ไม่มั่นใจในตนเอง” แม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลอะไรต่อการทำข้อสอบมากนัก แต่สำหรับพี่พี่มองว่า การตัดสินใจพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการทบทวน การฝึกโจทย์ รวมถึง การทำข้อสอบ จริงนั้นการที่เราไม่มีความมั่นใจในตนเองกลายเป็น “ข้อสังเกต” ที่น่าสนใจได้เช่นกันสำหรับการตัดทอนโอกาสและการลดทางเลือกบางประการที่มองว่าอาจเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่านี้ แต่แท้จริงแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิด 

          ในแต่ละรอบของการเข้าศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็น Portfolio Quota การสอบรับตรง หรือ รอบ Admission ที่แม้จะมีการระบุคุณสมบัติและเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่าจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ใช้ผลงานอะไร และ ต้องสอบอะไรถึงจะมีคุณสมบัติ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่การวางแผน การออกแบบทางเลือก และ การลงมือทำจะสามารถสอดประสานได้อย่างลงตัวเพราะหลายครั้งจะต้องเผชิญกับความวุ่นวายและซับซ้อนอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน การแข่งขันที่มีจำนวนมาก รวมทั้ง ความไม่แน่นอนในชีวิต ณ จุดนี้ น้องทุกคนจะต้องคิดให้หนักและพิจารณาถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่า เมื่อเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นที่นำมาซึ่งความไม่มั่นใจในตนเองนั้นมีมากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองสู่การไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งที่ควรมีอยู่เสมอนอกจากการวางแผนแล้ว การตัดสินใจอย่างมั่นคง เด็ดขาด และ สามารถยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ฯลฯ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญนอกเหนือจากความมั่นใจในตนเองที่จะมุ่งไปทางใดทางหนึ่ง เพราะหลายครั้งความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนนั่นเอง          อย่างไรก็ตาม ก่อนจะจากกันไปพี่อยากแนะนำทุกคนว่า ในการสร้างความมั่นใจในตนเองต่อการการตัดสินใจว่าจะไปในรอบไหน จะยื่นอะไรในเส้นทางต่างๆเป็นสิ่งที่ดีและพี่สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีอยู่เสมอคือ “ภูมิต้านทาน” และ “ความไม่ประมาท” เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านั้นที่ถูกถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ การทบทวน และ การเรียนรู้ จะเป็นตัวหล่อหลอมและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจอนาคต คณะ มหาวิทยาลัย และ อาชีพของทุกคน
 
By P’Jun (พี่จูน)  ปพน จูน คิมูระ
คอร์สเรียน https://www.boostup.in.th/institute/tutor/77/course
 
 


 
 


 
 
    
พบเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่ http://bit.ly/BoostUpLine 
ติดตามโปรโมชั่นและคอร์สเรียนอื่นๆ ที่ https://www.boostup.in.th/
ติดตามเพจที่   https://facebook.com/boostuptutor/