เทคนิคบริหารเวลายังไง ใช้เงินเท่าไหร่ เพื่อให้ติดคณะในฝันได้ในเวลา 120 วัน

เทคนิคบริหารเวลายังไง ใช้เงินเท่าไหร่ เพื่อให้ติดคณะในฝันได้ในเวลา 120 วัน
.
ในช่วงนี้ น้องๆ #dek62 หรือ ม.6 ปีการศึกษา 2561 เริ่มเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ และเทศกาลการเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ดังนั้นน้องๆ ม.6 หลายๆคนคงจะเครียดๆกันไม่น้
อยเลยใช่มั้ยล่ะ?
.
การสอบติดมหาลัยนั้น ใครๆก็สอบติดได้ เพียงแค่ต้องมีแผนบริหารตารางชีวิตให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม แม้จะเหลือเวลาน้อยแล้วก็ตา
วันนี้ พี่มี
เทคนิคบริหารเวลายังไง ใช้เงินเท่าไหร่ เพื่อให้ติดคณะในฝันได้ในเวลา 120 วัน มาเริ่มกันเลย 

 ในช่วงนี้ น้องๆ  #dek62 หรือ ม.6 ปีการศึกษา 2561 เริ่มเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ และเทศกาลการเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ดังนั้นน้องๆ ม.6 หลายๆคนคงจะเครียดๆกันไม่น้อยเลยใช่มั้ยล่ะ?

     การสอบติดมหาลัยนั้น ใครๆก็สอบติดได้ เพียงแค่ต้องมีแผนบริหารตารางชีวิตให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม แม้จะเหลือเวลาน้อยแล้วก็ตาม วันนี้ พี่มีเทคนิคการติวยังไง ใช้เงินเท่าไหร่ บริหารเวลายังไง เพื่อให้ติดคณะในฝันได้ในเวลา 120 วัน มาเริ่มกันเลย
 
แนวทางการเริ่มติว 

ขั้นตอนที่1 เริ่มติว GAT ให้คะแนนพุ่ง (ใช้เวลาติวประมาณ 10-15วัน)

Highlight
     1.ลองเช็คตัวเองว่า รู้หรือยังว่าคณะที่จะเข้า ต้องใช้วิชาอะไรบ้าง? เรียงลำตามวิชาที่เราไม่ถนัดที่สุด ไปยังง่ายที่สุดสำหรับเรา แต่วิชาที่ยังไงก็หนีไม่พ้น ก็คือ GAT เชื่อมโยง, ภาษาอังกฤษ
     2.อย่าลืม GAT อังกฤษ ไม่ว่ากรณีใดๆ น้องต้องเริ่มท่องศัพท์อาจจะวันละ 10 คำ หัดทำ Reading บ่อยๆวันละเรื่อง ทวนGrammar ตลอด
     3.GAT เชื่อมโยง เป็นวิชาที่ไม่มีการสอนในโรงเรียนแต่มีความสำคัญอย่างมากในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย การทำคะแนน GAT ให้ได้คะแนนสูงๆ จึงเท่ากับ การเพิ่มโอกาสการสอบติดให้กับน้องๆ
     4.ลองทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่าสักวิชาละ 1-2 ชุด แล้วจับเวลาจริงด้วย                               

ราคาติว(โดยประมาณ)/คอร์ส
 
ติว ราคา(โดยประมาณ)
ติว GAT เชื่อมโยง
 (ต้องสอบทุกคน)
2,500 บาท
 
ติว GAT ENG
(ต้องสอบทุกคน)
2,500 บาท
 
รวม 5,000 บาท
 
 
ขั้นตอนที่2 ติว PAT เก็บให้ครบทุกวิชาที่ใช้ (ใช้เวลาติวประมาณ 30-45วัน)

     
การสอบ PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test)  การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม  มี 7 สาขาวิชาตามกลุ่มวิชาชีพ
 
ราคาติว(โดยประมาณ)/คอร์ส
 
ติว ราคา(โดยประมาณ)
ติว PAT
PAT1 ซึ่งก็คือวิชาคณิตศาสตร์
PAT2 แบ่งออกเป็น 4 วิชาหลักๆคือ ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา และ ดาราศาสตร์ 
PAT3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรม 
PAT4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 6 วิชาคือ ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเยอรมัน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาจีน , ภาษาอาหรับ , ภาษาบาลี
(เลือกสอบแต่ละวิชาได้)
 3,000 บาท
4,000 บาท
 
7,000 บาท
4,000 บาท
4,000 บาท
3,000 บาท
2,900 บาท
รวม 5,000-20,000บาท
 
ขั้นตอนที่3 เริ่มติว O-Net (ใช้เวลาติวประมาณ 10-15วัน)
(สำคัญมากเพราะต้องสอบทุกวิชา)

การติวนั้นควรเริ่มต้นจากเนื้อหาวิชาที่มีความยากก่อนแล้วไล่มาวิชาที่ง่าย เพราะว่าถ้าเราทบทวนวิชาง่ายๆ ก่อน เกิดเจอวิชายากๆที่ไม่เข้าใจแล้วเวลาทบทวนไม่พอ จะกลายเป็นปัญหาได้ และเป็นการผ่อนคลายสมองไปในตัว  เพราะวิชาง่ายๆจะอยู่ช่วงวันท้ายๆให้เราได้พักผ่อนสมองก่อนถึงวันสอบอีกด้วยจะช่วยอัพเกรดตัวเองได้ และคะแนนสอบฉลุยอย่างที่หวังชัวร์ !!

รู้ก่อน O-NET  นั้นสำคัญอย่างไร
น้อง ม .6 สามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
คะแนน O-NET จะติดตัวไป 2 ปี
คะแนน O-NET มีผลต่อการใช้ยื่นมหาวิทยาลัย
 
ราคาติว(โดยประมาณ)/คอร์ส
 
ติว ราคา
คณิตศาสตร์ 3,000 บาท
วิทยาศาสตร์ 3,000 บาท
ภาษาอังกฤษ 1,000 บาท
ภาษาไทย 1,000 บาท
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1,000 บาท
รวม 2,000-19,500 บาท
 
 
 ขั้นตอนที่4  ตลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ เอาให้ชัวร์ (ใช้เวลาติวประมาณ 30-45วัน)

การสอบ9วิชาสามัญ ไม่จำเป็นต้องสอบครบทุกวิชา เพราะว่าคณะสายวิทย์ต่างๆ จะใช้แค่ 5-7 วิชา ส่วนสายศิลป์ก็ประมาณ 3-5 วิชา ส่วนเราจะต้องสอบวิชาอะไรบ้างก็ให้ตรวจสอบกับทางคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นคะแนน ว่าเขาต้องการคะแนนวิชาไหนบ้าง

ราคาติว(โดยประมาณ)/คอร์ส
 
ติว ราคา
คณิตศาสตร์ 2,000 บาท
ภาษาอังกฤษ 2,000 บาท
ภาษาไทย 1,500 บาท
สังคม 2,000 บาท
ฟิสิกส์ 2,000 บาท
เคมี 2,000 บาท
ชีวะ 1,500 บาท
คณิตศาสตร์ 1,500 บาท
รวม 1,500-14,000 บาท