ทบทวนภาพรวมและเทคนิค (เรียงความวิชาเฉพาะ)

ทบทวนภาพรวมและเทคนิค (เรียงความวิชาเฉพาะ)


          ปัจจุบันสำหรับการสอบวิชาเฉพาะ (คณะรัฐศาสตร์/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ยังมีการสอบในลักษณะการเขียนเรียงความที่มีการวิเคราะห์ อธิบาย และให้เหตุผลจากสิ่งที่ให้ไว้ในโจทย์ อย่างไรก็ตามพี่อยากแนะนำว่า น้องๆควรศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อสาขาวิชานั้นประกอบการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องเช่น หน้าที่พลเมือง โครงสร้างสังคม จริยธรรม ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อให้การตอบประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติแล้วการสอบเรียงความนั้นจะเป็นคำถามในลักษณะที่เป็น “กึ่งปลายเปิดปลายปิด” ที่แม้จะให้อิสระในการเขียนและแสดงออก แต่ยังมีสิ่งที่คาดหวังตามความต้องการอยู่

เทคนิคจากพี่จูน 
1.จับประเด็นจากข้อความ บริบท และ สิ่งที่คาดหวังประกอบกับรูปแบบคำถาม แนวโน้มความต้องการว่าต้องการแนวคำตอบลักษณะใด
2.วิเคราะห์ตามความจริงแล้วควรให้เหตุผลสิ่งนั้นอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่การให้แบบผ่อนส่ง (เขียนไปเรื่อยเพื่อให้จบ แต่ไม่ได้สาระอะไร)
3.การพิจารณาและการไล่ลำดับในการเขียนมีความจำเป็นและเชื่อว่าในการสอบข้อเขียนจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจและตอบอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่สำคัญที่สุด ฝึกฝน อย่าปิดกรอบของตนเองนะครับ

 
By P’Jun (พี่จูน)  ปพน จูน คิมูระ
คอร์สเรียน https://www.boostup.in.th/institute/tutor/77/course
 
 


 
 


 
 

P’Jun Teach Series (จากความรู้ในเพจ...สู่การวิเคราะห์และเห็นภาพวิชาสังคมแบบง่ายๆ)

    
พบเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่ http://bit.ly/BoostUpLine 
ติดตามโปรโมชั่นและคอร์สเรียนอื่นๆ ที่ https://www.boostup.in.th/
ติดตามเพจที่   https://facebook.com/boostuptutor/