ความสำเร็จของน้อง ๆ เทคนิคสอบ TCAS จากน้องกัณต์ กันตภณ กองศรี

เทคนิคสอบ TCAS จากน้องกัณต์ กันตภณ กองศรี


สอบติด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวะฯ เครื่องกล

สาขาวิศวะฯ อุตสาหการ

สาขาวิศวะฯไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สาขาวิศวะฯ ปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

“ทริค ผมแนะนำให้น้องเตรียมตัวตั้งแต่เนินๆ เพราะระบบที่มาใหม่เป็นมีลักษณะคล้ายๆกับการเลือกสรรโดยธรรมชาติ

คนที่แข็งแกร่งกว่าก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกมากกว่า

สิ่งที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัวคือการฝึกทำโจทย์เพราะโจทย์จะเป็นโค้ชที่ดีที่สุดสำหรับ

การสอบtcasครั้งนี้ น้องควรให้ความสำคัญกับทุกสนามสอบเพราะทุกคะแนนมีความสำคัญในการคัดเลือก”

.

น้องกัณต์ลงเรียนคอร์สพี่เจต และพี่เฟลมมี่ ใน www.BoostUp.in.th

ติวเจาะแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยงที่ออกบ่อย เพื่อ 150 เต็ม

https://www.boostup.in.th/course/91

 

ทำ PAT1 ได้ 150 คะแนนขึ้น แม่น แน่น ครบ จบใน 80 ชั่วโมง

https://www.boostup.in.th/course/102