วิเคราะห์ การเตรียมเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Update ปี 63-64)วิเคราะห์ การเตรียมเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(Update ปี 63-64)

By พี่จูน

          อย่างที่ทราบกันดีว่าปีนี้มีการปรับรูปแบบการเข้าศึกษาต่อที่เหมือนกับว่ามีการลดรอบเข้าศึกษาต่อแต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้การเตรียมตัวและการวางแผนจะต้องศึกษาและดูเงื่อนไขบางอย่างให้ดี เพราะอย่างน้อยมันคือ “สิทธิ์” ของน้องทุกคนที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบกับทางที่เลือกโดยเลี่ยงไม่ได้

          สำหรับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์รังสิต และ ศูนย์ลำปาง จะใช้เกณฑ์กติกาและเงื่อนไขเดียวกันในการรับสมัครและพิจารณา แต่อาจจะมีเงื่อนไขปลีกย่อยเล็กน้อยสำหรับเกณฑ์บางอย่างเช่น เกรดเฉลี่ยสะสม เงื่อนไขผลงาน คะแนนสอบ ฯลฯ (ณ จุดนี้ขอให้ติดตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้านักศึกษา หรือ ทางคณะ) สำหรับบทความนี้พี่จะวิเคราะห์แนวทางและโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ แต่ขอให้ใช้วิจารณญาณ และ อย่าเชื่อพี่ทั้งหมด เพราะสุดท้ายก็ขึ้นกับตัวน้องเองว่าจะรับผิดชอบกับการตัดสินใจมากน้อยเพียงใดด้วย

บทวิเคราะห์จากพี่จูน :

          จากประสบการณ์ของพี่ในการสอบรับตรง (สมัยนั้นคือการสอบข้อเขียนอย่างเดียว) เมื่อนำมาเปรียบเทียบในปัจจุบันที่แม้จะมีทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมความพร้อมตามศักยภาพ ตามความฝัน และ รูปแบบที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่พี่อยากเตือนพวกคุณคือ “ความไม่ประมาท” ที่จะต้องพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและรูปแบบที่จะตามมามีผลอย่างไรต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ การวางแผนชีวิตและโอกาสที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนมีพื้นที่และทางเลือกที่แตกต่าง แต่มีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ การเข้าเรียน และ การพัฒนาตนเอง

         อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พี่คิดไว้สำหรับปีการศึกษาหน้า (2564) คือ การแข่งขันจะมีความดุเดือดในระดับหนึ่งแม้จะยังมีความเป็นเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยคนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่า อยากเข้าคณะนี้ หรือ อยากเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายคนอาจจะเลือกคณะนี้จากรอบต่างๆทั้งการเจาะจงและการกระจายความเสี่ยงที่อาจเผื่อใจร่วมกับคณะอื่นตามที่ตนเองต้องการ ดังนั้นการติดตามสถานการณ์และการกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงมีผลพอสมควรต่อการตัดสินใจที่ทุกอย่างสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย โดยจะขอขยายความในแต่ละรอบดังนี้


          จากปีที่ผ่านมาหากวิเคราะห์ในรอบ Portfolio นั้นสิ่งที่จะวัดกันในด่านแรกคือ ผลงานที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย นอกเหนือจาก “เกรดเฉลี่ยสะสม” ที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งถ้าน้องคนไหนจะยื่นที่ศูนย์รังสิตเกรดจะต้องสูงพอสมควร (จะมากกว่าศูนย์ลำปางนิดหน่อย) แต่ก็จะมีองค์ประกอบอื่นในการพิจารณาด้วยเช่น การทดสอบการดำเนินกระบวนการกลุ่มโดยเป็นการประยุกต์ความเข้าใจเบื้องต้นผ่านสถานการณ์/โจทย์ที่มีอยู่พร้อมกับการสัมภาษณ์ ส่วนในรอบ Admission หากให้พูดกันตามตรงคือ น้องๆควรสอบ “วิชาเฉพาะ” ไว้เพราะในปีนี้จากตารางของฝ่ายรับเข้านักศึกษาอาจมีความเป็นไปได้ที่คะแนนวิชาเฉพาะมีผลมากขึ้นในการประกอบการพิจารณา แต่ก็ไม่ควรทิ้งคะแนนสอบ GAT และ ONET เช่นกันเพราะบางทีอาจเป็นตัวช่วยที่ดีและมีความเหมาะสมต่อการเกื้อกูลในสถานการณ์ต่างๆที่ไม่อาจาคาดคิดได้เช่นกัน ด้วยการแข่งขันในระดับหนึ่งที่คะแนน “เกาะกลุ่ม” 

          คะแนนเกาะกลุ่มในที่นี้จากที่ติดตามอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จาก คะแนนวิชาเฉพาะ และ คะแนนสอบ GAT ที่จะเกาะกลุ่มกันจนทำให้เกิดการแบ่งแยกและช่องว่างอย่างชัดเจนในการพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นกับการยื่นของน้องแต่ละคนด้วยว่า การวางอันดับในการเข้าคณะต่างๆมีผลพอสมควรต่อการ Run ระบบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจะต้องวางระบบและตัดสินใจให้ดีภายใต้เหตุผลและโอกาสที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นพร้อมกับคำแนะนำต่างๆจะขอสรุปเป็นตารางแจกแจงคะแนนที่เกี่ยวข้องดังนี้


          สำหรับพี่ พี่มองว่าการเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้นที่ไม่ต่างจากคณะอื่นๆที่มีการเปิดรอบต่างๆที่เป็นการตัดสินใจที่สามารถเลือกได้ แต่อย่าลืมว่าจะต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่า เราจะไปทางไหน เราอยากทำอาชีพอะไร และ มีเป้าหมายใดในชีวิต เพราะสุดท้าย ชีวิตคนเราอาจไม่ได้อยู่ในกรอบหรือสมหวังทุกอย่าง แต่แล้วเราก็มีอิสระและมีทางเลือกที่จะต้องรับผิดชอบเช่นกัน

โชคดีและเป็นกำลังใจให้ครับ … ตัดสินใจดีๆนะ

 
By P’Jun (พี่จูน)  ปพน จูน คิมูระ
คอร์สเรียน https://www.boostup.in.th/institute/tutor/77/course
 
 


 
 


 
 

P’Jun Teach Series (จากความรู้ในเพจ...สู่การวิเคราะห์และเห็นภาพวิชาสังคมแบบง่ายๆ)

    
พบเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่ http://bit.ly/BoostUpLine 
ติดตามโปรโมชั่นและคอร์สเรียนอื่นๆ ที่ https://www.boostup.in.th/
ติดตามเพจที่   https://facebook.com/boostuptutor/