มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับสนามสอบ

จัดเตรียมห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง 
          
ห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย โดยจัดเตรียมห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร ห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอาการป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ หากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีอาการป่วย หรือเป็นไข้ เมื่อวัดอุณหภูมิแล้วสูงเกินกำหนด ให้ดำเนินการแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังกล่าวในห้องพิเศษห้องที่ 1 และขอให้สนามสอบ เตรียมหน้ากากสองชั้น ให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้เข้าข่ายสงสัยจัดเตรียมจุดคัดกรอง 
          
(วัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ) และตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคนจัดเตรียมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ 
          
หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบในวันสอบจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม
          
เช่นจุดพักคอย จุดรับประทานอาหาร และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
          
ให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบและผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบทุกคน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในสนามสอบทำตามมาตราการป้องกันโรค
          
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค (เพิ่มเติม) ที่กำหนดโดย ศบค. และหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่


.
.
.
TCAS ติวบุฟเฟต์
ตามรอยรุ่นพี่
"สอบติด ม.ดังได้ในคอร์สเดียว" 
"คุ้มที่สุดในประเทศ"

สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/buffet
.
Boostup TCAS ติวบุฟเฟต์ ติวไม่อั้นครบทุกวิชา
GAT PAT 9สามัญ O-NET มากกว่า 140 คอร์ส
.
ด้วยคอร์สติวที่เน้นให้น้องได้ฝึกทำข้อสอบ
พร้อมติวเทคนิค แบบสั้นกระชับ เข้าใจง่าย
กับชุดข้อสอบย้อนหลัง มากกว่า 6 ปี
รวมทั้งหมดมากกว่า 140 คอร์ส ดังนี้
แบ่งเป็น
+ GAT จำนวน 9 คอร์ส
+ PAT จำนวน 46 คอร์ส
+ 9 สามัญ จำนวน 47 คอร์ส
+ O-NET จำนวน 43 คอร์ส
มูลค่าคอร์สมากกว่า 85,500 บาท

สมัครได้ที่ https://www.Boostup.in.th/buffet
 
ทักพี่แอดมินได้ที่ 
Inbox : https://m.me/boostuptutor
.
.
.
.
แนะนำโปรฯ คอร์สสอบติดแพทย์
สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/pro/37

>> บทความสอบติดแพทย์ ที่น่าสนใจ
https://www.boostup.in.th/content/315

#DEK65 #dek66 อยากเป็นหมอ 
มาเริ่มบูสต์คะแนนสอบติด พิชิตคะแนนกัน

ที่ www.BoostUp.in.th

#tcasboostup #dek67 #กสพท #TCAS #สอบติดหมอ

CR.จีรศักดิ์ ตันตุลา (บอส)