จิต-อา-สา กับ Portfolio          สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงานของน้องๆทุกคนพึงมีคือ การทำจิตอาสา เพราะเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ส่งเสริมศักยภาพตนเองทั้งการเป็นผู้รับและผู้ให้สู่สังคมอย่างน้อยในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งการทำหน้าที่ต่อสังคมเป็นสิ่งจำเป็นและเชื่อว่าเป็นการสร้างนิสัยที่ดีแก่การดำเนินชีวิตและเป็นการจรรโลงสังคมที่ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่นิสัย วิถีชีวิต และ การดำรงตนในบทบาทที่เกี่ยวข้อง          เชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังอ่านบทความนี้กำลังคิดในใจว่า “ทำไมต้องทำจิตอาสา” อย่างที่ทราบกันดีว่าในการทำจิตอาสานั้นมีความหมายที่มากกว่าการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือในการทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทน แม้ในการ Portfolio นั้นการทำจิตอาสจะเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นสำหรับการสร้างผลงานที่ต้องควบคู่กับทักษะทางวิชาการ ประวัติส่วนตัว รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายคนคงทราบกันดีว่าในการทำแฟ้มสะสมผลงานนั้นเปรียบเสมือน “ตัวตน” ที่สะท้อนความคิด ความตั้งใจ และ เป้าหมายในการศึกษาต่อที่ไม่ใช่เพียงแค่การทำผลงานให้มีส่งเท่านั้น เพราะหัวใจสำคัญในการต่อยอดความคิดในสิ่งเหล่านี้ซึ่งกิจกรรมในการทำจิตอาสานั้นมีความหลากหลายและมีความยากง่ายที่ต่างกันไปขึ้นกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ และ เป้าหมายต่างๆในการทำหน้าที่ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
          อย่างไรก็ตามสำหรับการทำจิตอาสาที่จะนำมาประกอบการทำ Portfolio นั้นสิ่งสำคัญที่พึงพิจารณาและคิดให้ถี่ถ้วนในการวางแผน การลงมือทำ และ ประเมินผลนั้นไม่ใช่แค่การทำเพื่อมีผลงานและนำมารวมเท่านั้น แต่สิ่งเหล่านั้นควรสามารถที่จะประกอบ บอกเล่าตัวตน รวมถึงเป้าหมายในชีวิตที่เมื่อนำมาเล่ากับประวัติส่วนตัว ผลงานและทักษะทางวิชาการที่สอดคล้องกับคณะ/สาขาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจและเป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจอีกด้วยสำหรับการนำเสนอตัวตนและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา แต่ทั้งนี้หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากแนะนำน้องๆ คือ การทำความดีหรือทำกิจกรรมนั้นควรทำออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและตั้งใจจริง เพราะในการจัดผลงานและเล่าเรื่องราวนั้นจะสามารถอธิบายและบอกเล่าความรู้สึกและแรงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ตัวตนกับเป้าหมายได้ดีกว่าการทำกิจกรรมเพราะการตามเพื่อนหรือตามนโยบายที่โรงเรียน/หน่วยงานให้ทำเพราะบางครั้งตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร และที่สำคัญการทำจิตอาสานั้นไม่สามารถที่จะแอบอ้างหรือปลอมแปลงผลงานกันได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครจะขอเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไปประกอบการทำแฟ้มสะสมผลงานเพราะบางกิจกรรมจะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ ย่อมหมายความว่าถ้าน้องคิดจะปลอมแปลงหรือสวมรอยผ่านโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานอันมิชอบเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและอาจมีความผิดทางกฎหมายด้วยถ้าเป็นการลักลอบปลอมแปลงผลงานและมีการตรวจสอบอย่างจริงจังในภายหลัง          คำแนะนำจากพี่สำหรับคนที่จะทำจิตอาสาเพื่อประกอบการทำ Portfolio จริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรมากมายคือขอให้ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ เรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นว่าทำอะไร ทำอย่างไร และ เป้าหมายคือใคร เพราะในการสะท้อนตัวตนในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนี้จะสามารถอธิบายและสร้างความน่าสนใจในตัวผลงานของน้องๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าผลงานวิชาการจะไม่มีนะ ผลงานวิชาการควรมีบ้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อ และ เชื่อว่าความตั้งใจของน้องๆ จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จและเดินต่อไปในคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ เพื่อไปสู่อาชีพที่แท้จริงของทุกคนต่อไป

          ลองค้นหาแล้วลงมือทำนะครับ ^^

 
By P’Jun (พี่จูน)  ปพน จูน คิมูระ
คอร์สเรียน https://www.boostup.in.th/institute/tutor/77/course
 
 


 
 


 
 
    
พบเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่ http://bit.ly/BoostUpLine 
ติดตามโปรโมชั่นและคอร์สเรียนอื่นๆ ที่ https://www.boostup.in.th/
ติดตามเพจที่   https://facebook.com/boostuptutor/