คณะที่เด็ก 65 อยากเข้า ต้องสอบอะไรบ้าง

กลุ่มหมอ / กสพท.
– คณะแพทยศาสตร์              GAT PAT1 PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาเฉพาะแพทย์
– คณะทันตแพทยศาสตร์       GAT PAT1 PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาเฉพาะแพทย์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์        GAT PAT1 PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาเฉพาะแพทย์
– คณะเภสัชศาสตร์                GAT PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาเฉพาะแพทย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– คณะเทคนิคการแพทย์           GAT PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
– คณะสหเวชศาสตร์                 GAT PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
– คณะพยาบาลศาสตร์              GAT PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
– คณะสาธารณสุขศาสตร์          GAT PAT2 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์       GAT PAT1 PAT2 PAT3 อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี
– คณะเกษตรศาสตร์          GAT PAT1 PAT2 อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
– คณะวนศาสตร์                GAT PAT1 PAT2 อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
– คณะสัตวศาสตร์              GAT PAT1 PAT2 อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะกลุ่มบัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ                       GAT PAT1 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี           GAT PAT1 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะเศรษฐศาสตร์                           GAT PAT1 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะบริหารธุรกิจ                              GAT PAT1 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะโลจิสติกส์                                GAT PAT1 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม    GAT PAT1 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
กลุ่มมนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์         GAT PAT1 PAT7 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะนิเทศศาสตร์     GAT PAT1 PAT7 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะสังคมวิทยา       GAT PAT1 PAT7 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
– คณะมนุษยศาสตร์     GAT PAT1 PAT7 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1
กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
– คณะครุศาสตร์          GAT PAT1 PAT5 PAT7 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
– คณะศึกษาศาสตร์     GAT PAT1 PAT5 PAT7 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   GAT PAT4 อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์


.
.
.
TCAS ติวบุฟเฟต์
ตามรอยรุ่นพี่
"สอบติด ม.ดังได้ในคอร์สเดียว" 
"คุ้มที่สุดในประเทศ"

สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/buffet
.
Boostup TCAS ติวบุฟเฟต์ ติวไม่อั้นครบทุกวิชา
GAT PAT 9สามัญ O-NET มากกว่า 140 คอร์ส
.
ด้วยคอร์สติวที่เน้นให้น้องได้ฝึกทำข้อสอบ
พร้อมติวเทคนิค แบบสั้นกระชับ เข้าใจง่าย
กับชุดข้อสอบย้อนหลัง มากกว่า 6 ปี
รวมทั้งหมดมากกว่า 140 คอร์ส ดังนี้
แบ่งเป็น
+ GAT จำนวน 9 คอร์ส
+ PAT จำนวน 46 คอร์ส
+ 9 สามัญ จำนวน 47 คอร์ส
+ O-NET จำนวน 43 คอร์ส
มูลค่าคอร์สมากกว่า 85,500 บาท

สมัครได้ที่ https://www.Boostup.in.th/buffet
 
ทักพี่แอดมินได้ที่ 
Inbox : https://m.me/boostuptutor
.
.
.
.
แนะนำโปรฯ คอร์สสอบติดแพทย์
สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/pro/37

>> บทความสอบติดแพทย์ ที่น่าสนใจ
https://www.boostup.in.th/content/315

#DEK65 #dek66 อยากเป็นหมอ 
มาเริ่มบูสต์คะแนนสอบติด พิชิตคะแนนกัน

ที่ www.BoostUp.in.th

#tcasboostup #dek67 #กสพท #TCAS #สอบติดหมอ

CR.จีรศักดิ์ ตันตุลา (บอส)