อ่านหนังสืออย่างไร ให้จำได้แม่นยำ?.?
อ่านหนังสืออย่างไรให้จำได้แม่นยำ?.?

    เชื่อว่าน้องๆ หลายคนมีปัญหากับการอ่านหนังสือสอบกันเป็นจำนวนมาก หลายคนไม่มีสมาธิบ้าง
หรือไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านตรงไหน  พี่มีเคล็ดลับการอ่านหนังสือยังไงให้จำเร็วและแม่นยำ
มาฝากกันค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ..​........
     1.อ่านบทสรุปก่อน

    นักเขียนจำนวนมากมักจะเปิดบทแรกของหนังสือด้วยภาษาที่ยืดยาว เข้าใจยาก
และต้องตีความกันหลายชั้น และด้วยเหตุนี้เอง
จึงต้องใช้วิธีการสรุปใจความสำคัญ
หรือ
เปิดไปที่บทสุดท้ายของหนังสือ และมองหาบทสรุปส่วนใหญ่พวกเขาก็มักจะรวมตัวอย่างหรือหลักฐานที่พูดไปในบทต่างๆ
ไว้อย่างย่อๆในหน้าท้ายๆ


 

    2.ดูสารบัญและหัวข้อย่อย

    ทำให้สามารถรู้หัวข้อในเรื่องนั้นๆและให้น้องๆหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากเว็บไซต์ต่างๆ
จะช่วยให้น้องๆมีข้อมูลมากขึ้นและเข้าใจได้ง่าย และ
ทำให้เรารู้ใจความสำคัญของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้อย่างดี


 

    3.ใช้การไฮไลท์หรือจดโน้ต

    การจดโน้ต หรือใช้ปากกาสีสันต่างๆ ขีดเน้นในจุดที่คิดว่าสำคัญ ช่วยให้ผู้อ่านจดจำข้อมูลเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น
หรือใช้เครื่องหมายเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น  ( * ) เน้นคำที่สำคัญ
, ( - )  เอาไว้ขึ้นย่อหน้าใหม่ , ( + )  ใช้แทนคำว่า และ เป็นต้น


 

    4.เขียนสรุปมุมมองของผู้อ่าน

    การรวบรวมข้อมูลสำคัญที่น้องอ่าน หากเป็นไปได้ให้เขียนใจความสำคัญในแบบฉบับของน้องเองโดยเขียนตามที่น้องเข้าใจ
หรือแบ่งออกเป็นแผนผังใช้ปากกาสีหลายๆสีตามหัวข้อ    5.อ่านทบทวนอีกครั้งคิดเป็นภาพ

    ภาพคือสิ่งที่มนุษย์จดจำได้ง่ายกว่าคำศัพท์ การอ่านและคิดภาพในใจช่วยให้สามารถเรียกความทรงจำของข้อมูลช่วงนั้น
ภายหลังได้ง่ายกว่าลองทบทวนสิ่งที่อ่านไปหลังอ่าน ลองเรียกความทรงจำในสิ่งที่อ่านไป ภาพในใจต่างๆ
คำสำคัญในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้รู้ตัวว่าจดจำได้มากน้อยเพียงใด

 

https://goodlifeupdate.com/healthy-body/134745.html

https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/238/% 

https://teen.mthai.com/education/79713.html 

ใครอ่านไม่ทัน แนะนำโครงการ
 

"TCAS ติวบุฟเฟต์”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET 

มากกว่า 400 ชั่วโมง 

 

 

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 
 

ที่.... https://www.boostup.in.th/buffet