ถ้าไม่สอบ GATPAT 9 วิชาสามัญจะเป็นอย่างไร?

ถ้าไม่สอบ GATPAT 9 วิชาสามัญจะเป็นอย่างไร? 

สอบ GAT/PAT สำคัญยังไง?

GAT และ PAT ถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญมาก
เพราะใช้ในการสอบเข้ามหาลัย ทั้งในระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นกลาง
ซึ่งในแอดมิชชันกลางนั้น GAT/PAT รวมกันจะเป็นสัดส่วนถึง 50%
ถ้าไม่มีคะแนนนี้ก็ไม่ได้แอดมิชชัน ส่วนอีก 50% ที่เหลือก็เป็นสัดส่วนรวมกันของเกรด(GPAX)
ซึ่งจะเป็นเกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ม.6

ถ้าไม่สอบ GAT/PAT จะเป็นอย่างไร
ถ้าไม่สอบ GAT/PAT ต้องมั่นใจว่าตัวเองจะติดในรอบที่ 1
เพราะรอบนี้ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT ยื่นแค่ Portfolio

รอบที่ 2 โควตาภูมิภาค อาจมีแค่บางโครงการที่ใช้ GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ เป็นหลัก

รอบที่ 4 รอบนี้ใช้คะแนน GAT/PAT เป็นหลัก วิชา PAT อาจจะไม่ได้ใช้ทุกสาขา
แต่ GAT ใช้ทุกคณะ ทุกสาขา

รอบที่ 5 ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ
แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด

ฉะนั้นหากไม่มีคะแนน GAT/PAT ก็จะยื่นรอบ  4 ไม่ได้

ส่วนรอบ 2 – 3 ก็ต้องมาเช็คอีกทีว่า คณะ/สาขาไหน ไม่ใช้บ้าง

ถ้าไม่สอบ 9 วิชาสามัญ จะเป็นอย่างไร

ถ้าไม่สอบ 9 วิชาสามัญ ก็จะคล้าย ๆ ไม่สอบ GAT/PAT
ดังนั้นน้องก็ต้องมั่นใจว่าจะติดรอบที่ 1หรือรอบที่ 2 โควตาภูมิภาค
อาจมีแค่บางโครงการที่ใช้ 9 วิชาสามัญ เป็นส่วนน้อย

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ เป็นหลัก
รอบนี้เน้นใช้ 9 วิชาสามัญ เยอะที่สุด
บางคณะ/สาขาใช้ 7 วิชา บางคณะ/สาขาใช้ แค่ 1 วิชา
แต่ถ้าเราไม่ได้สอบก็หมดสิทธิ์

รอบที่ 4 ไม่ได้ใช้ 9 วิชาสามัญ

รอบที่ 5 ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด
ฉะนั้นน้อง ๆ ที่เล็งรอบที่ 3 ไว้ ไม่อยากหลุดไปถึงรอบ 4 ต้องศึกษาให้ดี ว่าที่เราอยากเข้า
ใช้ 9 วิชาสามัญมั้ย

.

คณะสายวิทย์ จะใช้ วิชาสามัญ 7 วิชา
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1
5. ฟิสิกส์
6. เคมี
7. ชีววิทยา


คณะสายศิลป์ จะใช้ วิชาสามัญ 5 วิชา
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 2
5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป


คณะสายศิลป์กลุ่มที่ไม่ใช่ วิทย์-คณิต จะใช้ วิชาสามัญ 3 วิชา
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ

 
.
ใครอยากฝึกทำโจทย์ มาติวคอร์สบุฟเฟต์กันเถอะ
มากกว่า 100 คอร์ส
มากกว่า 400 ชม.

ที่ www.BoostUp.in.th/buffet