รวมค่าเทอมหมอ ที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิด

รวมค่าเทอมหมอ ที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิด
.

รวมค่าเทอมเรียนหมอ คณะแพทยศาสตร์

น้องๆ ที่อยากจะเข้าเรียนแพทย์ ส่วนใหญ่อยากเข้าคณะนี้
แต่แพทย์เป็นคณะอันดับต้น ๆ ที่เข้ายากเลยทีเดียว
สำหรับคณะแพทยศาสตร์ปัจจุบัน มีเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย
น้อง ๆ ที่สนใจอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องศึกษาเอาไว้คือ ค่าเทอม
บางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ราคาค่าเทอมสูงมากอย่างที่คิด 

ไปดูกันว่า ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีค่าเทอมเท่าไหร่บ้าง
แล้วราคาแพงแค่ไหนกัน

ไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแพทยศาสตร์
และค่าเทอมของแต่ละสถาบัน
สำหรับน้อง ๆ ที่มีความมุ่ง
มั่นอยากที่จะสอบเข้าเรียนต่อแพทย์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ต้น/ปลาย : ค่าเล่าเรียน 21,000 บาทต่อเทอม (ภาคฤดูร้อน : ค่าเล่าเรียน 5,250 บาท)
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 252,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค่าเล่าเรียน 18,000 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 216,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.md.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ค่าเล่าเรียน 20,000 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 240,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://www.cmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ค่าเล่าเรียน 21,100 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 253,200 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : web.reg.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • ค่าเล่าเรียน 20,000 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 240,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.vajira.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 192,570 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://reg.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ค่าเล่าเรียน (ปี 1) 3,000 บาทต่อเทอม
 • ค่าเล่าเรียน (ปี 2 – 6) 10,000 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 106,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://med.mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ค่าเล่าเรียน (ปี 1) 3,000 บาทต่อเทอม
 • ค่าเล่าเรียน (ปี 2 – 3) 10,000 บาทต่อเทอม
 • ส่วนค่าเล่าเรียน (ปี 4 – 6) 12,000 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 118,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.si.mahidol.ac.thมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • ค่าเล่าเรียน 550,000 บาทต่อปีการศึกษา
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 3,300,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www2.rsu.ac.thมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์
 • ค่าเล่าเรียน 28,000 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 336,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.med.swu.ac.th

มศว คณะแพทยศาสตร์ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
 • ค่าเล่าเรียน 300,000 บาทต่อเทอม
 • รวมค่าเล่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 3,600,000 บาท
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://med.swu.ac.th/

.
.
ค่าเรียนข้างต้นยังไม่ได้มีการรวม 
-ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา
-ค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 
ที่ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีการกำหนด
ดังนั้น น้อง ๆ ควรไปดูรายละเอียดทั้งหมด  ที่เว็บไซต์ของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาก่อนเสมอค่ะคอร์สติว สอบติดแพทย์

ลงทะเบียนเรียนได้ที่  https://www.boostup.in.th/medical