โปรโมชันนี้เหลือเวลาเพียง

BMAT Intensive เก็บครบทุกเนื้อหาและการตะลุยโจทย์ ทั้ง 3 Part
 

BMAT คือข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ ,
ทันตแพทย์, สัตวแพทย์ ในประเทศอังกฤษ 

โดยในประเทศไทย จะใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ รอบ Portfolio (รอบ 1)
และแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ โดยสถาบันแพทย์ที่รับคะแนน BMAT 

ในขณะนี้จะประกอบด้วย แพทย์จุฬาฯ, แพทย์รามาฯ, แพทย์ธรรมศาสตร์(CICM), 

แพทย์มข., แพทย์มช., วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์(PCCMS),

แพทย์โครงการร่วมมศว., แพทย์อินเตอร์ลาดกระบัง 

 

Part 1: สอนหลักการที่การันตีว่าใช้ได้จริง กับโจทย์ที่ นร.ไม่เคยเจอ
โดยครูจะช่วยหา และวางกลยุทธ์รวมในการเพิ่มคะแนนให้ขึ้นทั้ง Part 1
เพื่อให้ได้ Highest Possible Score ไม่ใช่สอนแต่ละหัวข้อแยกกัน
เนื้อหาอัพเดทใหม่ตามข้อสอบ New BMAT

 

Part 2: เก็บเนื้อหาครบทุกวิชา ครบคลุมทุกหัวที่ออกสอบ
และอัพเดทตามหัวข้อตามข้อสอบปีล่าสุด โดยคอร์สเรียนแบบ Intensive 
ผู้เรียนจะได้เรียนฝึกโจทย์จากข้อสอบจริง ครูจะเสริมเทคนิคและทริคการทำข้อสอบ
รวมทั้งการจัดการเวลาในการทำข้อสอบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Part 3: Writing ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
พร้อมเน้นไวยากรณ์ที่สำคัญในงานเขียน เสริมเทคนิคการเขียนจากโจทย์เฉพาะแนว
สำหรับข้อสอบ BMAT 
ฝึกฝนผ่านข้อสอบเก่าย้อนหลัง
น้อง ๆ จะได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆ
แชร์หมด ทุกแนวความคิด
วิธีการคิด วิธีการอ่าน ของผู้สอน ผู้อยู่ในวงการวิชาการ
มีโอกาสได้อ่านบทความวิจัยมามาก และมีความเข้าใจระบบการคิดของนักเรียนไทย

 
 
 

คอร์สที่เรียนได้ทั้งหมด

ชนปทิน พลาพิภัทร (ครูพี่ไบร์ท)
ค่าลงทะเบียน 13,500 บาท
กิตติประภา จิวะสันติการ (ครูพี่จ๊อบ)
ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รวม 49,700 บาท เหลือเพียง 15,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับ :

1. ฝึกโจทย์จากแนวข้อสอบจริง  พร้อมเทคนิคและทริคในการทำข้อสอบแต่ละแบบให้ได้คะแนนสูงสุด
 

2. กลยุทธ์การทำข้อสอบในแต่ละ Part 
 

3. น้องๆจะเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง และสามารถแบ่งเวลาในแต่ละข้อได้ดีขึ้น
 

4. เทคนิค Time Management เพื่อช่วยเสริมให้ทำข้อสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 

เหมาะสำหรับ 

นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่อยากเข้าหลักสูตรแพทย์รอบ Portfolio ที่ต้องใช้คะแนน BMAT

 

 

15,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 49,700 บาท ลด 69.82 %

เรียนได้ 6 เดือน

ชำระด้วย

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีทั้งหมด 40 คลิป รวม 107 ชั่วโมง 42 นาที 51 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone

ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ​ก่อตั้งโครงการ พี่ติวน้อง ที่เตรียมอุดมศึกษา ในปี 2547
 • คณะติวเตอร์ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ the University of Texas at Austin
 • อาจารย์พิเศษ ติวโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • อาจารย์พิเศษวิชา BMAT ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สามเสนวิทยาลัย และ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • ประสบการณ์การสอน กสพท. วิชาฟิสิกส์, SAT Math, SAT Physics, ACT Math, ACT science และ BMAT รวมมากกว่า 10 ปี


การศึกษา
 • ปริญญาตรี
BS  Petroleum Engineering, highest honors (GPA 4.00)
BA Economics with business foundation, highest honors (GPA 4.00)
The University of Texas at Austin
 • มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 66


การศึกษา

 • ปริญญาโท : Management Science ang Engineering, Stanford University
 • ปริญญาตร์: Economics (Honors), Stanford University