โปรโมชันนี้เหลือเวลาเพียง

BMAT Intensive เก็บครบทุกเนื้อหาและการตะลุยโจทย์ ทั้ง 3 Part
 

BMAT คือข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ ,
ทันตแพทย์, สัตวแพทย์ ในประเทศอังกฤษ 

โดยในประเทศไทย จะใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ รอบ Portfolio (รอบ 1)
และแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ โดยสถาบันแพทย์ที่รับคะแนน BMAT 

ในขณะนี้จะประกอบด้วย แพทย์จุฬาฯ, แพทย์รามาฯ, แพทย์ธรรมศาสตร์(CICM), 

แพทย์มข., แพทย์มช., วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์(PCCMS),

แพทย์โครงการร่วมมศว., แพทย์อินเตอร์ลาดกระบัง 

 

Part 1: สอนหลักการที่การันตีว่าใช้ได้จริง กับโจทย์ที่ นร.ไม่เคยเจอ
โดยครูจะช่วยหา และวางกลยุทธ์รวมในการเพิ่มคะแนนให้ขึ้นทั้ง Part 1
เพื่อให้ได้ Highest Possible Score ไม่ใช่สอนแต่ละหัวข้อแยกกัน
เนื้อหาอัพเดทใหม่ตามข้อสอบ New BMAT

 

Part 2: เก็บเนื้อหาครบทุกวิชา ครบคลุมทุกหัวที่ออกสอบ
และอัพเดทตามหัวข้อตามข้อสอบปีล่าสุด โดยคอร์สเรียนแบบ Intensive 
ผู้เรียนจะได้เรียนฝึกโจทย์จากข้อสอบจริง ครูจะเสริมเทคนิคและทริคการทำข้อสอบ
รวมทั้งการจัดการเวลาในการทำข้อสอบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Part 3: Writing ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
พร้อมเน้นไวยากรณ์ที่สำคัญในงานเขียน เสริมเทคนิคการเขียนจากโจทย์เฉพาะแนว
สำหรับข้อสอบ BMAT 
ฝึกฝนผ่านข้อสอบเก่าย้อนหลัง
น้อง ๆ จะได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆ
แชร์หมด ทุกแนวความคิด
วิธีการคิด วิธีการอ่าน ของผู้สอน ผู้อยู่ในวงการวิชาการ
มีโอกาสได้อ่านบทความวิจัยมามาก และมีความเข้าใจระบบการคิดของนักเรียนไทย

 
 
 

คอร์สที่เรียนได้ทั้งหมด

ชนปทิน พลาพิภัทร (ครูพี่ไบร์ท)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 13,500 บาท
ชนปทิน พลาพิภัทร (ครูพี่ไบร์ท)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 13,500 บาท
กิตติประภา จิวะสันติการ (ครูพี่จ๊อบ)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

รวม 49,700 บาท เหลือเพียง 15,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับ :

1. ฝึกโจทย์จากแนวข้อสอบจริง  พร้อมเทคนิคและทริคในการทำข้อสอบแต่ละแบบให้ได้คะแนนสูงสุด
 

2. กลยุทธ์การทำข้อสอบในแต่ละ Part 
 

3. น้องๆจะเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง และสามารถแบ่งเวลาในแต่ละข้อได้ดีขึ้น
 

4. เทคนิค Time Management เพื่อช่วยเสริมให้ทำข้อสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 

เหมาะสำหรับ 

นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 ที่อยากเข้าหลักสูตรแพทย์รอบ Portfolio ที่ต้องใช้คะแนน BMAT

 

 

15,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 49,700 บาท ลด 69.82 %

เรียนได้ 6 เดือน

ชำระด้วย

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีทั้งหมด 40 คลิป รวม 107 ชั่วโมง 42 นาที 51 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone

ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ​ก่อตั้งโครงการ พี่ติวน้อง ที่เตรียมอุดมศึกษา ในปี 2547
 • คณะติวเตอร์ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ the University of Texas at Austin
 • อาจารย์พิเศษ ติวโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • อาจารย์พิเศษวิชา BMAT ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สามเสนวิทยาลัย และ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • ประสบการณ์การสอน กสพท. วิชาฟิสิกส์, SAT Math, SAT Physics, ACT Math, ACT science และ BMAT รวมมากกว่า 10 ปี


การศึกษา
 • ปริญญาตรี
BS  Petroleum Engineering, highest honors (GPA 4.00)
BA Economics with business foundation, highest honors (GPA 4.00)
The University of Texas at Austin
 • มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 66


การศึกษา

 • ปริญญาโท : Management Science ang Engineering, Stanford University
 • ปริญญาตร์: Economics (Honors), Stanford University