ครูพี่ไบร์ท
ชนปทิน พลาพิภัทร

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • ​ก่อตั้งโครงการ พี่ติวน้อง ที่เตรียมอุดมศึกษา ในปี 2547
  • คณะติวเตอร์ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ the University of Texas at Austin
  • อาจารย์พิเศษ ติวโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  • อาจารย์พิเศษวิชา BMAT ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สามเสนวิทยาลัย และ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์การสอน กสพท. วิชาฟิสิกส์, SAT Math, SAT Physics, ACT Math, ACT science และ BMAT รวมมากกว่า 10 ปี


การศึกษา
  • ปริญญาตรี
BS  Petroleum Engineering, highest honors (GPA 4.00)
BA Economics with business foundation, highest honors (GPA 4.00)
The University of Texas at Austin
  • มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 66