ครูพี่จ๊อบ
กิตติประภา จิวะสันติการ


การศึกษา
  • ปริญญาโท : Management Science ang Engineering, Stanford University
  • ปริญญาตร์: Economics (Honors), Stanford University