ครูพี่เบียร์, ดร.เบียร์
ดร.เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล (ครูพี่เบียร์)

ผลงาน ประสบการณ์สอน
  • อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
  • ผู้เขียนหนังสือรู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู สำนักพิมพ์ กัมบัตเตะ
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ
  • วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
การศึกษา 
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์ขมหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย