อ.ไมธ์ เคมีฉบับเข้าใจง่าย By BoostUp
อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • สอนวิชาเคมีสถาบันกวดวิชา Eureka
  • รับเชิญสอนวิชาเคมีรายการสอนศาสตร์ ทางช่องทรูวิชันส์
  •  เขียนตำราเคมีสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชื่อ CHEMISTRY RANGER สำนักพิมพ์ GANBATTE
  • เขียนหนังสือเตรียมสอบ PAT 2 วิชาเคมี ชื่อ ตีโจทย์ PAT 2 เคมี  สำนักพิมพ์ GANBATTE
  • เขียนหนังสือเตรียมสอบ เคมี  9 วิชาสามัญ ชื่อ ตีโจทย์  9 วิชาสามัญ เคมี (ตีพิมพ์ปลายปี 2561) สำนักพิมพ์ GANBATTE
 
ประวัติการศึกษา
  •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์
  •  ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์