ครูพี่แบร์รี่
ธนาวัฒน์ อ้นสุวิทย์

 

ผลงาน ประสบการณ์   

  • อาจารย์วิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และโลกดาราศาสตร์ 
  • ติวเตอร์ เคมี – โลก ดาราศาสตร์ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ( ติวมาม่า ) ครั้งที่ 20
  • ติวเตอร์ วิชา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์ โครงการรินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ 2557 – ปัจจุบัน
  • ติวเตอร์ วิชาเคมี โครงการ โตโยต้าเสริมปัญญา
  • ติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รายการ Think up schooling @โรงหนังกันตนา
  • ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ ONET SPU มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
  • ติวเตอร์วิชา วิทยาศาสตร์ โครงการ ปตท สผ. ติวเตอร์แคมป์
  • ติวเตอร์วิชาเคมี โครงการ Click for U
  • วิทยากรรับเชิญ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 
การศึกษา
  • คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย