สำนวน ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

สำนวน ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน​

โดย พี่เฟลมมี่  The X tutor

สำนวนในภาษาไทย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ข้อสอบภาษาไทยชอบนำมาออกข้อสอบ
เช่น มักถามว่า เหตุการณ์ที่ยกมานั้น ตรงกับสำนวนไทยสำนวนใด ตัวเลือกที่นำมาให้น้อง ๆ เลือก ก็มักจะเลือกเอาสำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาให้น้อง ๆ เลือก
น้องก็ต้องตัดสินใจเลือกสำนวนที่ถูกต้องตามเหตุการณ์นั้น ๆ มากที่สุด

สำนวนไทยที่มีลักษณะความหมายคล้ายกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่น้อง ๆ ต้องรู้จัก และสามารถนำไปใช้ได้
ทั้งในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำนวนที่แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับการร้อนตัว
-วัวสันหลังหวะ หมายถึง การที่เราเคยทำผิดอะไรไว้จึงมีความหวาดผวาอยู่เสมอ
-กินปูนร้อนท้อง หมายถึง ความผิดที่ทำเป็นเรื่องปัจจุบัน ยังไม่มีใครรู้ แต่มักร้อนตัว แล้วปูดเรื่องเสียเอง
สองสำนวนนี้คล้ายคลึงกัน แต่สำนวนกินปูนร้อนท้อง มีการเน้นเรื่องเวลาที่เกิดชัดเจน ส่วนสำนวนวัวสันหลังหวะ จะเห็นว่าคนทำผิดอาจจะทำมานานแล้ว ยังไม่มีใครรู้ จึงหวาดผวาเป็นประจำ

สำนวนที่เกี่ยวกับการมีบุญคุณ

-ข้าวแดงแกงร้อน  หมายถึง  บุญคุณที่ผู้มีพระคุณเคยได้ให้ความช่วยเหลือ
-น้ำเกลือน้ำปลาร้ารดหัว หมายถึง มีบุญคุณ 

สำนวนที่แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับการหาเรื่องเดือดร้อนให้ตน
 
-เอามือซุกหีบ  หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยใช่เหตุ
-แกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึง  อยู่ดีไม่ว่าดี ไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว
-หาเหาใส่หัว หมายถึง  รนหาเรื่องเดือดร้อน เรื่องรำคาญใส่ตน

 
 

 
สำนวนที่แสดงถึงเรื่องการมีสิ่งที่ตนใช้ประโยชน์ไม่ได้
-หัวล้านได้หวี   หมายถึง ผู้ที่ได้ในสิ่ง ที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตน
-ตาบอดได้แว่น  หมายถึง คนที่มีสิ่งที่ตัวเอง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
-ไก่ได้พลอย  หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่า แต่ไม่รู้คุณค่า 


สำนวนที่แสดงถึงการไว้เนื้อเชื่อใจ
-ฝากเนื้อไว้กับเสือ หมายถึง ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับคนที่ชอบสิ่งนั้น ย่อมสูญหายได้ง่าย, ไว้ใจคนที่ไม่ควรไว้ใจ.
-ฝากปลาย่างไว้กับแมว หมายถึง ไว้เนื้อเชื่อใจ โดยฝากสิ่งใดไว้กับผู้ที่ชอบสิ่งนั้น  สิ่งนั้นก็ย่อมจะสูญได้


สำนวนที่แสดงถึงการหวังผลประโยชน์
-หมาสองราง หมายถึง คนที่ทำตัวเข้าทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
-นกสองหัว   หมายถึง ทำตัวเข้ากับทั้ง 2 ฝ่ายที่เขาไม่ถูกกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
-เหยียบเรือสองแคม หมายถึง  ทำทีเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย
-นกมีหูหนูมีปีก   หมายถึง  คนที่ทำอะไรกลับกลอก เข้าพวกกับทั้งสองฝ่ายเพื่อหวังประโยชน์ของตนเอง 

สำนวนที่กล่าวถึงเรื่องง่าย ๆ แต่คนไม่ได้คิดถึง
-หญ้าปากคอก หมายถึง เป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่ ควรจะตอบได้ทันที แต่ก็คิดไม่ถึง ตอบไม่ได้
-เส้นผมบังภูเขา หมายถึง ปัญหาแม้จะง่าย แต่เหมือนมีอะไรมาบัง ทำให้นึกไม่ถึงสำนวนที่กล่าวถึงทำกรรมใดไว้ จะได้รับผลกรรมนั้น

-กงเกวียนกำเวียน หมายถึง  ทำอะไรกับใครไว้ ย่อมได้รับผลกรรมนั้น

-วัวใครเข้าคอกคนนั้น   หมายถึง กรรมที่ใครสร้างไว้ ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น

-หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น หมายถึง ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว

-ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หมายถึง คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นสำนวนที่แสดงถึงการตอบโต้ไม่ให้ตนเสียเปรียบ
 
-เกลือจิ้มเกลือ  หมายถึง  แก้แค้นให้สาสม กับที่ทำไว้  ไม่ยอมเสียเปรียบกัน
-หนามยอกเอาหนามบ่ง หมายถึง ตอบโต้หรือแก้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน
 
สำนวนที่แสดงถึงการใช้กำลังเกินตัว
-เกี่ยวแฝกมุงป่า  หมายถึง ทำอะไรเกินกำลังความสามารถของตัว
-เข็นขรกขึ้นภูเขา  หมายถึง  ทำงานที่ยากลำบาก ต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก
-งมเข็มในมหาสมุทร   หมายถึง  ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ยังมีสำนวนอีกมากมาย

สำนวนไทยที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายร้ายพอ ๆ กัน

-ขนมพอสมน้ำยา หมายถึง เลวพอ ๆ กัน ไม่มีใครดีกว่าใคร
-ขมิ้นกับปูน หมายถึง ชอบทะเลาะกันเมื่ออยู่ใกล้กัน ไม่ถูกกัน
-ไม้เบื่อไม้เมา หมายถึง ขัดกันเพราะโกรธกันมาก่อน 
-ขิงก็ราข่าก็แรง หมายถึงจัดจ้านพอกัน ต่างมีอารมณ์ร้อนพอกัน ต่างไม่ยอมลดละกัน

พบกันที่คอร์สพี่เฟลมมี่นะคะ www.BoostUp.in.th


 

แนะนำโครงการ

"TCAS ติวบุฟเฟต์ ”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET

มากกว่า 300 ชั่วโมง

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet