เพิ่มคะแนน 9 วิชาสามัญ “เคมี”

#เพิ่มคะแนน 9 วิชาสามัญ “เคมี”

เรื่อง สมการเคมี

By ... อ.ไมธ์ Eureka

 

9 วิชาสามัญ เคมี ออกทุกบทรู้ยัง!

 

 

เรามาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบกันดีกว่า

ความยาก ของวิชา เคมี 9 วิชาสามัญ ถือว่าไม่ยากมากเท่าไหร่
และมีจำนวนข้อที่ไม่ถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับชีวะ 9สามัญ

.

ในวิชา 9สามัญ เคมี ถึงจะไม่ยากแต่ก็ไม่ควรทิ้ง เพราะจะออกจากแนวข้อสอบเก่า ๆ เยอะ
เพื่อช่วยน้อง ๆในการเก็บคะแนน ถึงแม้จะออกสอบทุกบทก็ตาม

ในบางข้อยังต้องใช้ความรู้จากหลาย ๆ บทมามาแก้โจทย์ด้วย
แต่โชคดีที่เนื้อหาทุกข้อที่ออกสอบยังคงอยู่ในหลักสูตรที่เราเรียน

 

มาดูรูปแบบข้อสอบวิชาสามัญ เคมี กันค่ะ

รูปแบบข้อสอบ

ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

จำนวน 50ข้อ คะแนนเต็ม 100

เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที เฉลี่ยเวลาทำข้อละ 1.48 นาที

(ควรเก็บคะแนนให้ได้ดี ๆ เพราะเก็บคะแนนไม่ยาก)

.

บทที่ออกข้อสอบเยอะของแต่ละปีมักจะไม่ซ้ำกันเท่าไหร่

น้อง ๆ ควรทำโจทย์เยอะ ๆ โจทย์ PAT หรือ 7 วิชาสามัญปีเก่า ๆ ทำเยอะ ๆ แล้วจะสามารถทำข้อสอบเคมีได้

ความยากของข้อสอบไม่หนีกับข้อสอบเก่าเท่าไหร่

จึงควรฝึกทำข้อสอบเก่า ๆไว้เยอะ ๆ นะคะ

น้อง ๆ อย่าทิ้งบทเล็ก ๆ กันนะคะ เช่น โพลีเมอร์ การถลุงแร่
บทพวกนี้จะออกข้อสอบน้อย ถ้าถ้าออกมาน้องจะเก็บคะแนนได้ง่ายมาก

.

 

 

.

แนะนำโครงการ

"TCAS ติวบุฟเฟต์”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET

มากกว่า 300 ชั่วโมง

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet