วิธีการอ่านสอบเลข 9 วิชาสามัญ

#วิธีการอ่านสอบเลข 9 วิชาสามัญ
by พี่คิว


.

.

9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์  มีเนื้อหาที่ออกสอบอะไรบ้าง เรื่องไหนออกสอบเยอะ เรื่องไหนออกสอบน้อย หัวข้อไหนต้องรู้ หัวข้อไหนควรรู้ เรื่องไหนต้องอ่านก่อนอ่านหลัง มีคำตอบในโพสนี้เลย

.

.

#set

ไม่ออกสอบเต็มๆแต่ออกปนกับบทอื่นๆ  พื้นฐานเซตที่ต้องรู้คือ สมาชิก  สับเซต และการดำเนินการทั้ง 4 ตัวคือ ยูเนียน อินเตอร์เซค ผลต่าง และคอมพลีเมนต์

.

.

#ตรรกศาตร์

ไม่ออกสอบเลย ไม่ต้องอ่านก็ได้บทนี้

.

.

#ระบบจำนวนจริง

ออกสอบปีละประมาณ 1-2 ข้อ เนื้อหาที่ออกสอบส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการแก้สมการกับการแก้อสมการ โดยในส่วนของสมการหัวข้อที่ต้องรู้คือ ทฤษฎีเศษเหลือ  ผลบวกผลคูณราก และการสร้างพหุนามจากรากคำตอบของสมการ   ในส่วนอสมการหัวข้อที่ต้องรู้คือการแก้อสมการพหุนามและการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ 

.

.

#ทฤษฎีจำนวน

ออกสอบปีละประมาณ 2 ข้อ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกสอบคือ ห.ร.ม และ ค.ร.น  ออกทุกปี  อาจจะมีออกการหาเศษจากการหารด้วยบางปี

.

.

#ภาคตัดกรวย

ออกสอบปีละประมาณ 1-2 ข้อ  เนื้อหาที่ต้องรู้มี 4 เรื่องคือ วงกลม วงรี  พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา โดยข้อสอบส่วนใหญ่จะออกแค่เนื้อหาเรื่องเดียวโดดๆใน 4 เรื่อง แต่อาจจะมีบางข้อที่ปนเนื้อหา 2 เรื่อง

.

.

#เมทริกซ์

ออกสอบปีละประมาณ 3-4 ข้อ เนื้อหาที่ต้องรู้คือ การoperation ของเมทริกซ์  การหา det  และอินเวอร์สของเมทริกซ์ เนื้อหาที่ควรรู้คือ สมบัติเกี่ยวกับการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์

.

.

#ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

ไม่ออกสอบเต็มๆแต่ออกสอบปนกับเรื่องอื่น โดยเฉพาะแคลคูลัส เนื้อหาที่ต้องรู้คือ ฟังก์ชันอินเวอร์ส พีชคณิตฟังก์ชัน และฟังก์ประกอบหรือคอมโพสิทฟังก์ชัน 

.

.

#ฟังก์ชันExpoและฟังก์ชันLog

ออกสอบปีละประมาณ 3 ข้อ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกสอบจะเป็นการแก้สมการ Expo กับ การแก้สมการLog ออกสอบในจำนวนที่เท่าๆกัน  แต่บางปีก้ออกเรื่อง สมบัติ log กับการแก้อสมการ log ด้วย

.

.

#ตรีโกณมิติ

ออกสอบปีละประมาณ 2 ข้อ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในเนื้อหาเลข ม.ปลาย โดยสิ่งที่น้องต้องทำได้คือ จำสูตรตรีโกณได้ทั้งหมด และหาค่ามุมตรีโกณพื้นฐานเป็นทุกตัว. เนื้อหาที่ออกสอบส่วนใหญ่คือเรื่อง ฟังก์ชัน arc และการประยุกต์ใช้ตรีโกณกับสามเหลี่ยมใดๆ

.

.

#เวกเตอร์

ออกสอบปีละประมาณ 2 ข้อ   ในบทนี้ส่วนใหญ่ที่ออกสอบจะเป็นเรื่องการ dot กับ cross น้องๆต้องหาผลลัพธ์ของ dot กับ การ cross เป็น สมบัติที่ออกสอบบ่อยคือ ถ้าเวกเตอร์ 2 ตัวตั้งฉากกัน dot กันจะเท่ากับ 0

.

.

#จำนวนเชิงซ้อน

ออกสอบประมาณ 2 ข้อ  หลักๆที่ออกสอบจะเป็นการแปลงรูปเชิงเส้นเป็นเชิงขั้ว  การดำเนินการในรูปเชิงขั้ว โดยเฉพาะการยกกำลัง และการหารากที่ n   สมบัติที่น้องต้องรู้คือ ถ้า z เป็นคำตอบของสมการแล้ว สังยุคของ z จะเป็นคำตอบของสมการด้วย

.

.

#ความน่าจะเป็น

ออกสอบปีละประมาณ 2-3 ข้อ บทนี้ออกสอบทุกเรื่องเลย 5555. น้องๆต้องอ่านมาทั้งหมดเลยนะครับ. แต่สิ่งสำคัญที่น้องต้องเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างการแบ่งกรณีและการแบ่งขั้นตอน โดยการแบ่งกรณีคือแต่ละกรณีงานเสร็จแล้ว แต่ทำได้หลายแบบ ส่วนการแบ่งขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนงานยังไม่เสร็จ ต้องทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ 

.

.

#สถิติ

ออกสอบประมาณปีละ 3 ข้อ โดยเป็นสถิติทั่วไป 2 ข้อและการแจกแจงปกติ 1 ข้อ ในบทนี้น้องต้องจำสูตรให้ได้ทั้งหมด  สูตรที่โจทย์ชอบเอามาหลอกบ่อยๆคือสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างจะหารด้วย N-1 แต่ประชากรจะหารด้วย N

.

.

#แคลคูลัส

ออกสอบประมาณปีละ 4-5 ข้อ หลักๆเนื้อหาที่ออกสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือดิฟและการอินทิเกรต โดยการดิฟส่วนใหญ่ที่ออกสอบคือเรื่องการหาค่าสูงสุดต่ำสุดทั้งสัมพัทธ์และสมบูรณ์    ส่วนการอินทิเกรตส่วนใหญ่ที่ออกสอบจะเป็นการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขต และการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 

.

.

#ลำดับและอนุกรม

ออกสอบประมาณปีละ 3 ข้อ บทนี้ก็ออกสอบทุกเรื่องเลย ทั้งลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต. อนุกรมเรขาคณิต   และลิมิตอนันต์ โดยลิมิตอนันต์จะชอบออกปนกับเรื่องอื่นๆด้วย

.

.

#สรุปการอ่านหนังสือ

1.น้องควรอ่านแคลคูลัสก่อน เพราะออกสอบเยอะที่สุดและเนื้อหาไม่ยากมาก มีแบบแผนการทำโจทย์ชัดเจน แต่น้องต้องมีพื้นฐานในเรื่องฟังก์ชันมาบางส่วนก่อนนะครับ

.

2.ต่อมาควรอ่านเรื่อง  Expo&Log เพราะออกสอบเยอะและเนื้อหาง่ายไม่ซับซ้อน มีวิธีทำตายตัว

.

3.ต่อมาควรอ่านเรื่อง สถิติ เพราะออกเยอะ เนื้อหาง่าย แต่มีสูตรต้องจำเยอะมาก 

.

4.ต่อมาควรอ่านเรื่อง ลำดับและอนุกรม กับ เมทริกซ์ เพราะออกสอบเยอะ แต่มีเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนพอสมควร

.

5.ส่วนเรื่องที่เหลือจะออกสอบใกล้ๆกันปีละ 2  ข้อ โดยเรื่องที่น่าอ่านคือ เวกเตอร์. ทฤษฎีจำนวน   จำนวนเชิงซ้อน เพราะเนื้อหาน้อย  ส่วน ระบบจำนวนจริง. ภาคตัดกรวย. ความน่าจะเป็น ก็น่าอ่านแต่มีเนื้อหาที่เยอะดังนั้นน้องต้องบริหารเวลาดีๆ ส่วนตรีโกณมิติ เป็นเรื่องที่มีสูตรเยอะมากและยากที่สุดน้องสามารถทิ้งไปได้. ถ้าอ่านไม่ทันแล้วนะครับ แต่น้องควรอ่านเรื่องการหาค่าตรีโกณมุมต่างๆทั้งมุม 0-90 และมุมที่มากกว่า 90 องศาด้วย เพราะต้องใช้ในเรื่องเวกเตอร์ และจำนวนเชิงซ้อน


.
.
 

จบกันที ลำดับอนุกรม! (ครบ จบ ทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว)

https://www.boostup.in.th/course/338

 

จบกันที ตรีโกณมิติ! (ครบ จบ ทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว)
https://www.boostup.in.th/course/337

 

จบกันที จำนวนเชิงซ้อน! (ครบ จบ ทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว)

https://www.boostup.in.th/course/336

 

จบกันที ความน่าจะเป็น! (ครบ จบ ทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว)

https://www.boostup.in.th/course/335

 

จบกันที กำหนดการเชิงเส้น! (ครบ จบ ทุกเนื้อหาในคอร์สเดียว)

https://www.boostup.in.th/course/334