9 วิชาสามัญ เคมี ออกทุกบทรู้ยัง! มาดูสถิติข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีล่าสุดกัน(61)

มาดูสถิติข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีล่าสุดกัน(61)

By ..  อ.ไมธ์

 

เรามาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบกันดีกว่า

ความยาก ของวิชาเคมี 9 วิชาสามัญ ถือว่าไม่ยากมากเท่าไหร่ และมีจำนวนข้อที่ไม่ถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับชีวะ 9สามัญ

.

อย่างที่น้อง ๆ ทราบกันดีแล้วว่าในวิชา เคมี9สามัญ  ออกสอบทุกบท ไม่เพียงเท่านั้นในบางข้อยังต้องใช้ความรู้จากหลาย ๆ บทมามาประยุกต์แก้โจทย์ด้วย แต่โชคดีที่เนื้อหาทุกข้อยังคงอยู่ในหลักสูตร

มาดูรูปแบบข้อสอบวิชาสามัญ เคมี กันค่ะ

.

รูปแบบข้อสอบ 

ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 

จำนวน 50ข้อ คะแนนเต็ม 100 

เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที เฉลี่ยเวลาทำข้อละ 1.48 นาที

(ควรเก็บคะแนนให้ได้ดี ๆ เพราะเก็บคะแนนไม่ยาก)

.

บทที่ออกข้อสอบเยอะของแต่ละปีมักจะไม่ซ้ำกันเท่าไหร่

เคมี : คิดเป็น 13.3% 

น้อง ๆ ควรทำโจทย์เยอะ ๆ โจทย์ PAT หรือ 7 วิชาสามัญปีเก่า ๆ ทำเยอะ ๆ แล้วจะสามารถทำข้อสอบเคมีได้ 

ความยากของข้อสอบไม่หนีกับข้อสอบเก่าเท่าไหร่ 

จึงควรฝึกทำข้อสอบเก่า ๆไว้เยอะ ๆ นะคะ

น้อง ๆ อย่าทิ้งบทเล็ก ๆ กันนะคะ เช่น โพลีเมอร์ การถลุงแร่ บทพวกนี้จะออกข้อสอบน้อย ถ้าถ้าออกมาน้องจะเก็บคะแนนได้ง่ายมาก
แนะนำโครงการ
 

"TCAS ติวบุฟเฟต์ ”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET 

มากกว่า 400 ชั่วโมง 

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet