ฝึกโจทย์ แก้ไขจุดบกพร่อง พร้อมลงสนามสู้ได้

ฝึกโจทย์ “แก้ไขจุดบกพร่อง”
พร้อมลงสนามสอบแบบแม่นยำ
โดย .. อ.ไมธ์

.
เตรียมสอบปลายภาคเคมี “เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์1”
ตอนที่ 1 มวลอะตอม, โมล
.
9 วิชาสามัญ เคมี นั้นถือว่าไม่ยากมา อีกทั้งยังมีจำนวนข้อที่ถือว่าไม่เยอะ
เป็นข้อสอบส่วนที่น้อง ๆ ควรเก็บคะแนนให้ได้ดี ๆ 
เพราะเก็บคะแนนได้ไม่ยาก
แนะนำให้น้อง ๆ ฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ ทั้งโจทย์ PAT และ 7 วิชาสามัญปีเก่า ๆ ฝึกทำเยอะ ๆ
จะสามารถทำข้อสอบเคมีได้ เพราะมักจะออกแนวเดิม ๆ และอย่าทิ้งบทเล็ก ๆ
ถึงจะออกข้อสอบน้อยแต่ถ้าออกมาเราจะเก็บคะแนนได้ง่ายมาก