เคล็ดลับเรียนชีววิทยาให้เก่ง

เคล็ดลับเรียนชีววิทยาให้เก่ง

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับว่าชา ชีววิทยากันก่อนเลย ชีววิทยา
เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต
และสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง การทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิด
วิวัฒนาการ การกระจายพันธุ์ และอนุกรมวิธาน โดยเป็นการศึกษาในทุกๆ
แง่มุมของสิ่งมีชีวิต โดยคำว่า “ชีววิทยา (Biology)”
มาจากภาษากรีก คือคำว่า “bios”
แปลว่า สิ่งมีชีวิต และ “logos” แปลว่า วิชา หรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล
เคล็ดลับการเรียนชีววิทยา
1. ฝึกวิเคราะห์รากศัพท์
ขั้นแรกน้องๆ ต้องฝึกรากศัพท์ให้คล่อง และจำให้ได้เสียก่อน
“ชีวะ” เป็นวิชาที่น้องๆ จะได้พบกับ คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ
(ศัพท์ชีววิทยาโดยเฉพาะ) เป็นจำนวนมากในเนื้อหาทุกๆ เรื่อง เช่น คำว่า Hypo
ที่แปลว่าใต้ หรือต่ำกว่า ดังนั้นเมื่อเจอคำว่า Hypo-osmolarity ก็ต้องแปลว่า มี osmolarity
ที่ต่ำ หรือ Hypodermis ที่แปลว่า ชั้นที่อยู่ใต้ dermis(ชั้นหนังแท้) เป็นต้น
2.สรุปเนื้อหาให้ตัวเองเข้าใจง่าย
ขั้นต่อมา เรามาเริ่มเขียนสรุปเนื้อหา
ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการเขียนเป็นแผนภาพ
หรือ mind map ช่วยได้เยอะ3.เข้าใจแนวคิด
ต่อมาคือ การอ่านหนังสือชีวะ หรือเนื้อหาที่เรียนนั้น น้องๆ
ต้องเข้าใจแนวคิดให้ได้เสียก่อน แล้วจึงจะสามารถเติมความหมาย
หรือข้อความที่ถูกต้องลงไปได้ เช่น เนื้อเยื่อพืชแบ่งได้เป็น
1.เนื้อเยื่อเจริญ
ซึ่งก็คือ….. เนื้อเยื่อเจริญแบ่งได้…ประเภท ได้แก่…..
2. เนื้อเยื่อถาวร คือ……
แบ่งได้เป็น…. เป็นต้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากน้องๆ อ่านไปเรื่อยๆ
ก็จะพบรายละเอียดเพิ่มขึ้น และก็ขยายความรายละเอียดต่อไปเรื่อยๆ
แล้วเมื่อเรียนบทนั้นๆ จบอาจจะยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่า ....
”เนื้อเยื่อพืชแบ่งเป็นกี่ประเภท”4.ดูภาพเยอะๆ
การเรียนชีวะนั้นในหลายๆ บท น้องจะต้องอ่านเนื้อหาที่บรรยายถึงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
เช่น เรื่องระบบขับถ่ายของเสียของคนก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของไต
ว่า renal pelvis คือบริเวณที่.... renal cortex คือ..... Major calyx เป็นส่วนที่อยู่.....
ซึ่งเมื่ออ่านไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ช่วยให้น้องจินตนาการภาพออกเลย
ว่าแต่ละส่วนประกอบของไตที่ว่านั้นเรียงตัวอยู่บริเวณใด5. อย่ามีอคติ
สุดท้ายคือ อย่ามีอคติ
ไม่ว่าน้องจะเป็นคนไม่ชอบชีวะหรือไม่เก่งชีวะมาก่อนด้วยสาเหตุอะไร
ขอให้ลองเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการเรียนชีวะดูนะคะ
เริ่มจากอย่ามีอคติกับวิชานี้ คิดเสมอว่าเราจะต้องเข้าใจวิชานี้ให้ได้
แล้วก็ทำตามเคล็ดลับ ข้างต้น
พี่เชื่อว่าชีวะจะกลายเป็นวิชาที่เรียนไปได้สบายมากสำหรับน้องๆค่ะ


https://www.top-atutor.com
 

"TCAS ติวบุฟเฟต์ ”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET 

มากกว่า 400 ชั่วโมง 

+มูลค่ามากกว่า 40,000 บาท 

 

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet