สรุปปฏิทิน TCAS66

Portfolio
          - น้นความสามารถที่โดดเด่น
- พิจารณาจากผลงาน ไม่มีการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ หรือ สอบ ปฏิบัติ แต่อาจใช้คะแนนวัดความถนัด : GPAX, TGAT, TPAT

Quota
          - เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ
- ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง : GPAX, TGAT, TPAT, A-Level

Admission
          -เน้นการสอบส่วนกลาง (ทปอ. และ กสพท)

-มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างเป็นอิสระ : GPAX, TGAT, TPAT, A-Level

.
.
.
TCAS ติวบุฟเฟต์
ตามรอยรุ่นพี่
"สอบติด ม.ดังได้ในคอร์สเดียว" 
"คุ้มที่สุดในประเทศ"

สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/buffet
.
Boostup TCAS ติวบุฟเฟต์ ติวไม่อั้นครบทุกวิชา
GAT PAT 9สามัญ O-NET มากกว่า 140 คอร์ส
.
ด้วยคอร์สติวที่เน้นให้น้องได้ฝึกทำข้อสอบ
พร้อมติวเทคนิค แบบสั้นกระชับ เข้าใจง่าย
กับชุดข้อสอบย้อนหลัง มากกว่า 6 ปี
รวมทั้งหมดมากกว่า 140 คอร์ส ดังนี้
แบ่งเป็น
+ GAT จำนวน 9 คอร์ส
+ PAT จำนวน 46 คอร์ส
+ 9 สามัญ จำนวน 47 คอร์ส
+ O-NET จำนวน 43 คอร์ส
มูลค่าคอร์สมากกว่า 85,500 บาท

สมัครได้ที่ https://www.Boostup.in.th/buffet
 
ทักพี่แอดมินได้ที่ 
Inbox : https://m.me/boostuptutor
.
.
.
.
แนะนำโปรฯ คอร์สสอบติดแพทย์
สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/pro/37

>> บทความสอบติดแพทย์ ที่น่าสนใจ
https://www.boostup.in.th/content/315

#DEK65 #dek66 อยากเป็นหมอ 
มาเริ่มบูสต์คะแนนสอบติด พิชิตคะแนนกัน

ที่ www.BoostUp.in.th

#tcasboostup #dek67 #กสพท #TCAS #สอบติดหมอ

CR.จีรศักดิ์ ตันตุลา (บอส)