น้อง ม.6 เตรียมตัวสอบ #กสพท ไปดูว่าเราต้องสอบเรื่องอะไรบ้าง


น้อง ม.6 เตรียมตัวสอบ #กสพท 
ไปดูว่าเราต้องสอบเรื่องอะไรบ้าง
.
.

กสพท ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก #กสพท66 ยังคงเหมือนเดิม 
รับสมัคร 1-20 กันยายน 65
สมัครทาง https://www9.si.mahidol.ac.th

แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 A-Level (70%) เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียน
จัดสอบช่วงเดิม
สอบวันเสาร์ที่ 18- 19 มีนาคม 66

น้ำหนักคะแนน
A-LAVEL อังกฤษ 20%
A-LAVEL คณิต1 20%
A-LAVEL ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีวะ 40%
A-LAVEL ไทย 10%
A-LAVEL สังคม 10%

ขั้นต่ำฟิสิกส์เคมีชีวะรวมกันต้องได้ไม่ต่ำกว่า 90
วิชาอื่นต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30
ค่าสมัครสอบ 700 บาท (วิชาละ 100 บาท)

ส่วนที่ 2 TPAT1 (30%)
การสอบ TPAT1 สอบบนกระดาษเท่านั้น 
ข้อสอบ มี3 พาร์ท
พาร์ทเชาว์ปัญญา
พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์
พาร์ททักษะการเชื่อมโยง

ปรับสอบเร็วขึ้น สอบวันเสาร์ที่ 17  ธันวาคม 65
เพื่อลดภาระการสอบให้นักเรียน
ประกาศผลสอบ 6 กุมภา 66
ค่าสมัครสอบ 800 บาท

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ : รับสายวิทย์คณิตเท่านั้น
แพทย์ เภสัช สัตวแพทย์  : ไม่จำกัดสายการเรียน
.

อยากสอบติดแพทย์ ห้ามพลาด!

เคล็ดลับที่ไม่ลับ แต่แทบไม่มีใครรู้!
เทคนิคสอบติดแพทย์ รู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ได้เปรียบมากกว่า90%
.
โปรติวเร่งรัด
เริ่มต้น 5,990 บาท

สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/pro/273

อยากสอบติดแพทย์ ห้ามพลาด!
.
ทักสอบถามรายละเอียดพี่แอดมิน ทักเลย : http://m.me/boostuptutor