รวมงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ ที่เปิดรับสมัคร และต้องสอบผ่าน ก.พ.(ภาค ก)

รวมงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ ที่เปิดรับสมัคร และต้องสอบผ่าน ก.พ.(ภาค ก)


 พบกับคอร์ส ที่จะช่วยให้สอบ ก.พ.ผ่านได้ในครั้งเดียว  

​ครบทุกประเด็น ครบทุกรูปแบบโจทย์ พิเศษกับสูตรลัดการคิดในบางรูปแบบโจทย์ที่จะทำให้เราเข้าถึงคำตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


สมัครเรียนได้ที่
https://www.boostup.in.th/ocsc