สรุป TCAS66 TGAT / TPAT / A-Level ต่างกันอย่างไร

รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง
          - วัดความถนัด (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ) ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: TGAT) ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: TPAT) น้นการวัด ความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ

- วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร) ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level : A-Level) = วิชาสามัญ เน้นการนำความรู้เชิงวิชาการที่เรียน ในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้

การสอบ TGAT/TPAT ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ - CBT
          - ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA

- สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ - PBT

- การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT Video Clip การใช้งานระบบ Mock-up Website แสดงการทำงานของระบบ

- การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ ระบบเสมือนจริงสำหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ
.
.
.
TCAS ติวบุฟเฟต์
ตามรอยรุ่นพี่
"สอบติด ม.ดังได้ในคอร์สเดียว" 
"คุ้มที่สุดในประเทศ"

สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/buffet
.
Boostup TCAS ติวบุฟเฟต์ ติวไม่อั้นครบทุกวิชา
GAT PAT 9สามัญ O-NET มากกว่า 140 คอร์ส
.
ด้วยคอร์สติวที่เน้นให้น้องได้ฝึกทำข้อสอบ
พร้อมติวเทคนิค แบบสั้นกระชับ เข้าใจง่าย
กับชุดข้อสอบย้อนหลัง มากกว่า 6 ปี
รวมทั้งหมดมากกว่า 140 คอร์ส ดังนี้
แบ่งเป็น
+ GAT จำนวน 9 คอร์ส
+ PAT จำนวน 46 คอร์ส
+ 9 สามัญ จำนวน 47 คอร์ส
+ O-NET จำนวน 43 คอร์ส
มูลค่าคอร์สมากกว่า 85,500 บาท

สมัครได้ที่ https://www.Boostup.in.th/buffet
 
ทักพี่แอดมินได้ที่ 
Inbox : https://m.me/boostuptutor
.
.
.
.
แนะนำโปรฯ คอร์สสอบติดแพทย์
สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/pro/37

>> บทความสอบติดแพทย์ ที่น่าสนใจ
https://www.boostup.in.th/content/315

#DEK65 #dek66 อยากเป็นหมอ 
มาเริ่มบูสต์คะแนนสอบติด พิชิตคะแนนกัน

ที่ www.BoostUp.in.th

#tcasboostup #dek67 #กสพท #TCAS #สอบติดหมอ

CR.จีรศักดิ์ ตันตุลา (บอส)