6 คำถาม ที่พบบ่อย ในการสอบ CU-TEP และเทคนิคเตรียมตัวสอบ

6 คำถาม ที่พบบ่อย ในการสอบ CU-TEP
และเทคนิคเตรียมตัวสอบ


 

 

CU-TEP คืออะไร?
 
CU-TEP คือ แบบทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ที่มีการจำลองแนวคิด และวิธีการทดสอบมาจาก ข้อสอบ TOEFL ดังนั้น ระดับความยาก จึงพอๆกับ TOEFL โดยคำว่า CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency
 

     ข้อสอบ CU-TEP เป็นข้อสอบที่นิสิตจุฬาฯ ต้องสอบทุกคน เพราะต้องได้ 30 คะแนนขึ้นไป มิเช่นนั้นจะต้องไปเก็บชั่วโมงเรียนภาษาเพิ่มเติมที่สถาบันภาษาฯ
นอกจากนั้น หลาย ๆ หลักสูตรก็ใช้คะแนน CU-TEP ยื่น เช่น หลักสูตรนานาชาติ รวมไปถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ก็ใช้คะแนนนี้เช่นเดียวกัน CU-TEP วัดทักษะ 3  ทักษะคือ Listening การฟัง, Reading การอ่าน และ Writing (Structure) การเขียน โดยแต่ละทักษะจะถูกทดสอบแยกกัน ดังนี้


Listening การฟัง –ในเนื้อหาการฟังจะมีบทสนทนา สั้น และยาว เพื่อให้ผู้สอบฟัง
และตอบคำถาม ดังนั้น การทำข้อสอบประเภทนี้ ต้องมีสมาธิดีมากๆ 
 
Reading การอ่าน  ข้อสอบจะมีบทความประมาณ 5 – 7 บทความ
เพื่อตอบคำถาม 60 ข้อ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะอ่านได้ครบ และละเอียด
หลายครั้งจึงเกิดประเด็นว่า อ่านไม่ทัน ทำข้อสอบไม่ทัน
 
Writing การเขียน  ข้อสอบ จะให้ตรวจสอบหาความผิดพลาดในประโยค ดังนั้น ข้อสอบประเภทนี้ ผู้สอบจะต้องมีพื้นฐานทางไวยากรณ์ และเข้าใจโครงสร้างประโยคเป็นอย่างดี 


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก<<


ใครกำลังจะสอบ CU-TEP ไม่ควรจะพลาดคอร์สออนไลน์นี้ คอร์สเรียนอัดแน่นไปด้วยความรู้ เทคนิค และการตะลุยโจทย์กว่า 5 ชั่วโมง คอร์สนี้คอร์สเดียว ครบทุกเรื่อง
ลงทะเบียนเรียนได้ที่

CU-TEP เก็บคะแนนให้เกลี้ยง โดยครูพี่เต้
https://www.boostup.in.th/course/258
ทำข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET ได้อย่างมี Tactics  สรุป เรียนคอร์สนี้คอร์สเดียวอยู่หมัด
ลงทะเบียนเรียนได้ที่

INTENSIVE CU-TEP & TU-GET ( 3 Days )

https://www.boostup.in.th/course/152ลงทะเบียนเรียนได้ที่
 ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ CU-TEP/TU- GET
https://www.boostup.in.th/course/260