มีคะแนน TU GET สอบติดง่าย ๆ ได้แต่ เนิ่น ๆ

มีคะแนน TU GET สอบติดง่าย ๆ ได้แต่ เนิ่น ๆ


      หลายคนอาจยังไม่ รู้ว่า TU GET คืออะไร สำคัญอย่างไร แล้วทำไมต้องสอบ สอบแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง เรามาทำความรู้จักกับ TU GET ให้มากขึ้นดีกว่า
ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนวข้อสอบ TU-GET ไม่ได้ลึกลับเหมือนกับข้อสอบ TOEFL  แถมยังมีหนังสือให้อ่าน ถ้าเทียบกับ CU-TEP ความยากนั้นพอ ๆ กัน


TU-GET 
- เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่น้องๆ ทั้งภาคไทย สายอินเตอร์ และระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ขึ้นไป) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำเป็นจะต้องใช้ 
- ที่สำคัญคือสามารถสอบล่วงหน้าได้ตั้งแต่ ม.5 เพราะคะแนนเก็บได้ 2 ปี !!! 
- แถมยังสามารถใช้ยื่นได้ตั้งแต่ TCAS รอบ 1 (PORTFOLIO) อีกด้วย (หลายหลักสูตรพิจารณา TU-GET เพียงอย่างเดียว เช่นคณะนิติศาสตร์ (ภาคไทย) รับราว 100 คน จากคะแนน TU-GET หรือการใช้ยื่นในแทบทุกหลักสูตรนานาชาติของธรรมศาสตร์
- ข้อสอบ TU-GET มี 100 ข้อ 1,000 คะแนน เป็น reading ไปแล้ว 50 ข้อ (500 คะแนน) 
- อีก 50 ข้อ เป็น Structure 25 ข้อ และ Vocab 25 ข้อ
- ไม่มีการสอบ Listening และ Speaking ... สอบสบายๆ ได้เลย :)
- สอบได้ทุกเดือน เพียง 500 บาท !!!
- ควรทำคะแนนได้เกิน 550 (แต่ให้ดีควรเกิน 700)

"สอบติดได้ง่ายๆ ตั้งแต่เนิ่นๆ เพียงมีคะแนน TU-GET"

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน
1.1        Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)
1.2        Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฎทางไวยากรณ์)
Grammar จะเป็นข้อสอบแนวจับผิด ถ้ารู้หลักก็ไม่ยากนะ ต้องดูให้ออกว่า ข้อนี้ต้องการทดสอบอะไร ควรจะดูตรงไหน ถ้าอ่านเยอะ ๆ ก็ทำข้อสอบได้ค่ะ

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน
2.1           ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.2           ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้
vocabulary  แบ่งออกเป็นอีกสองส่วน ให้เติมคำศัพท์ที่เหมาะสมลงใน passage และ ให้เลือกคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับโจทย์ที่ให้มามากที่สุด ส่วนนี้ศัพท์มักจะมาจากหนังสือพิมพ์ ถ้าใครเตรียมสอบอยู่ต้องเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านเยอะ ๆ ท่องศัพท์ในหนังสือพิมพ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) 50 ข้อ 500คะแนน
เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference
และ conclusion เป็นต้น
reading  ส่วนนี้ยาก เพราะต้องมีสมาธิดี ๆ หน่อยไม่งั้นอ่านไม่รู้เรื่อง จับใจความไม่ได้แน่ ๆ และอาจจะทำไม่ทัน ถ้าเราแบ่งเวลาไม่ดี ไปเสียเวลากับสองส่วนแรกมาก จะทำส่วนนี้ไม่ทัน ส่วนนี้มี 50 ข้อ เราต้องเสียเวลาในการอ่านโจทย์มาก และบางครั้ง อ่านครั้งเดียวไม่เข้าใจ ต้องอ่านซ้ำ เพราะฉะนั้น ควรให้เวลากับส่วนนี้เยอะ ๆ หน่อยค่ะ
รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
 
1. ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนเข้าสอบเท่านั้น ไม่รับหลักฐานอื่น
2. ไม่มีบัตรประชาชนแสดงเป็นหลักฐานแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี


 
 


สำหรับบุคคลทั่วไป
-ค่าสมัครสอบ 500 บาท
-สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
-พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
-ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
-(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรประชาชนเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B,ปากกา,ยางลบ
-ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

 
สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
-สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม ปีละ 1 ครั้ง
-ให้สมัครสอบ Online ที่: www.tu.ac.th/org/litu หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx
-พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
-ช่องรหัสประจำตัวประชาชน / Passport – ให้พิมพ์หมายเลขประจำตัวนักศึกษา
-นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำ ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
-กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบ ถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
-นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์
ราคาค่าสมัครสอบ 500 บาท
(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
หมายเหตุ *ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษคณะต่าง ๆ ภาคบัณฑิต และนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์ นี้ได้ *
 


พอทราบกันแล้วนะคะว่า TU GET คืออะไร สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันเยอะๆ นะคะ แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย หักโหมมากเกินไป ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายแน่ๆ สู้ๆ นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดี สอบติดคณะที่อยากเข้าค่ะขอแนะนำคอร์สติว TU

รู้จัก TU GET คืออะไร