งานเปิดบ้าน 7 มหาวิทยาลัย กำหนดการออกมาแล้ว!! 2562

งานเปิดบ้าน 7 มหาวิทยาลัย กำหนดการออกมาแล้ว
ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ ได้วางแผนการเรียนต่อ และค้นพบตัวเอง ว่าคณะนั้นจะเป็นคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบจริง ๆ มั้ย?
 
10 ก.ค.62 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ชมรมวิชาการ สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร
ติดตามที่ https://www.facebook.com/PCM.Academic.club
.
2-3 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ติดตามที่ https://www.hcu.ac.th/openhouse/
.
17-18 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ติดตามที่ www.facebook.com/NMUOpenHouse/
.
19-20 ส.ค.62 ม.สงขลานครินทร์
ติดตามที่ https://www.psu.ac.th/th/node/9091
.
23-24 ส.ค.62 สจล. พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ติดตามที่ https://www.facebook.com/KMITLOPENHOUSE
.
29-31 ส.ค.62 ม.กรุงเทพ
ติดตามที่ https://www.bu.ac.th/openhouse/th/
.
30-31 ส.ค.62 ม.รังสิต
ติดตามที่ https://www.info.rsu.ac.th/openhouse/