แนะนำ วิชา ฟิสิกส์ เตรียมสอบเข้ามหาลัย โดยพี่บ็อบ


 
มาติวเข้ม ฟิสิกส์ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาลัยกัน กับคอร์สเรียนของครูพี่บ็อบ

ที่มีทั้งการปูพื้นฐาน เสริมทักษะวิชาฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาและพร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ไปในตัว
อธิบายเนื้อหาแบบเข้าใจง่าย
ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร
เน้นเนื้อหา พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอบ .

ลงทะเบียนเรียนได้เลยที่ https://www.boostup.in.th/institute/tutor/75/course