​4 วันก่อนสอบ TGAT ห้ามลืม!!!

4 วันก่อนสอบ TGAT ห้ามลืม!!!
มาฟิต TGAT 300 เต็ม! แล้วสอบติดไปด้วยกัน
ราคาพิเศษเริ่มต้น 990 บาท (ปกติ 2,990 บ.)

.
ใน #TCAS66 เกือบทุกคณะให้ TGAT
มาฟิต TGAT 300 เต็ม! แล้วสอบติดไปด้วยกัน
 ราคาพิเศษเริ่มต้น 990 บาท (ปกติ 2,990 บ.)
 จำนวนจำกัด 10 ท่าน ภายในเดือนนี้เท่านั้น
.
 คอร์สฟิต100เต็ม!ปิดเกม! TGAT พาร์ท 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
จองคอร์ส : https://www.boostup.in.th/course/1049
 คอร์สฟิต100เต็ม!ปิดเกม! TGAT พาร์ท 2 การคิดอย่างมีเหตุผล
จองคอร์ส : https://www.boostup.in.th/course/1047
 คอร์สฟิต100เต็ม!ปิดเกม! TGAT พาร์ท 3 สมรรถนะการทำงาน
จองคอร์ส : https://www.boostup.in.th/course/1048
 คอร์สฟิต300เต็ม!ปิดเกม! TGAT ครบทั้ง 3 พาร์ท
จองคอร์ส : https://www.boostup.in.th/pro/268