ยื่นรอบ 3 รับตรงคณะวิศวะ ต้องสมัครสอบอะไรบ้าง?

 
 
ยื่นรอบ 3 รับตรงคณะวิศวฯ

ต้องสมัครสอบอะไรบ้าง? #ครบที่สุด
#GATPAT #วิชาสามัญ #GPAX #ONET
โดย....พี่ตั้ว 

น้อง ๆ ที่ตั้งใจสอบเข้าคณะวิศวฯ
สำหรับรอบสอบก็จะเน้นกันที่ 2 รอบสำคัญ คือ 
รอบรับตรง (รอบ 3) และ รอบแอด (รอบ 4)
.
สำหรับรอบแอดนั้น (รอบ 4)
พี่มั่นใจว่าน้องไม่มีปัญหาให้สับสนแน่นอน
เพราะทุกมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การคิดคะแนน
เหมือนกันหมดคือ....
GPA, ONET, PAT2, PAT3, GAT
.
แต่สำหรับรอบรับตรง (รอบ 3) ปวดหัวมากๆ 
เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์
การคิดคะแนนของตัวเอง
เดี๋ยวใช้ GAT/PAT เดี๋ยวใช้ วิชาสามัญ 
ตีกันไปมา แบบว่างงไปหมดแล้ว
.
แต่วันนี้น้องไม่ต้องกังวลอีกแล้ว
เพราะพี่ได้กลั่นข้อมูลมาให้น้อง ๆ แบบครบสุด ๆ แล้ว
เราอย่ารอช้าไปดูกันเลย!!!!!!

.
ระเบียบการฉบับเต็มปี 61 ครบทุกมหาวิทยาลัย 
https://goo.gl/k7Gj6F

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า
 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
(เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา)
คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
ไม่มีเกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำ
คะแนน PAT1 PAT3 GAT ต้องสูงกว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
 คะแนน ONET ภาษาอังกฤษ ต้องสูงกว่า 16 คะแนน

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม
ไม่มีเกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
GPA วิทย์, คณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
GPA ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75 
(ยกเว้น นานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 3.00)
 GPAX 30% คิดเฉพาะเกรด
คณิต 10% + วิทย์ 10% + ภาษาอังกฤษ 10%

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 GPAX ไม่น้อยกว่า -3.00
GPA วิทย์, คณิต, ภาษาอังกฤษ - ตามแต่ละสาขากำหนด
คะแนนวิชาสามัญ - ตามแต่ละสาขากำหนด
(ทุกสาขามี คณิต1 ฟิสิกส์ ภาษอังกฤษ 
โดยแต่ละสาขาจะมีเกณฑ์วิชาเพิ่มขึ้นมา)
 คะแนน PAT3 - ตามแต่ละสาขากำหนด

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่า 30% (90 คะแนน)

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
คะแนน PAT1 ไม่น้อยกว่า 30% (90 คะแนน)
คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่า 30% (90 คะแนน)


 
คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
คะแนน PAT2 ไม่น้อยกว่า 30% (90 คะแนน)
คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่า 30% (90 คะแนน) 
คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
(สาขาชีวการแพทย์ต้องมีเกรดชีววิทยา)
คะแนน PAT2 ไม่น้อยกว่า 30% (90 คะแนน)
คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่า 30% (90 คะแนน)

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50


คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
 ไม่มีเกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำ 

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ
เรียนจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50